Wydział Finansów i Budżetu Urzędu Miasta

Skarbnik Miasta

Grażyna Zdziebło

Tel. (32) 43 – 48 - 285,    pok. 404

 

Referat Budżetowy (RB)

Stanowisko

Imię i nazwisko

pokój

Nr telefonu

Kierownik

Barbara Misiaszek

404

(32) 43-48-287

Inspektor

Ewelina Witała

404

(32) 43-48-287

Inspektor

Jolanta Florek

404

(32) 43-48-286

Inspektor

Beata Merda

404

(32) 43-48-286

 

  

Referat Księgowości Finansowo-Budżetowej i Rachuby Płac (RK)

Stanowisko

Imię i nazwisko

pokój

Nr telefonu

Kierownik

Gabriela Sowisz

402

(32) 43-48-284

Inspektor

Katarzyna Wrześniak

401

(32) 43-48-281

Podinspektor

Czesława Buch

401

(32) 43-48-283

Młodszy referent Katarzyna Ziebura 401

(32) 43-48-283

Inspektor

Anna Oślak

401

(32) 43-48-281

Referent

Grażyna Wita

401

(32) 43-48-298

Referent

Maria Mazur

401

(32) 43-48-283

Referent

Wioleta Badura

402

(32) 43-48-406

Inspektor

Monika Ledwoch

401

(32) 43-48-282

Referent

Justyna Kaczmarczyk

401

(32) 43-48-283

Referent Roksana Buchta

401

(32) 43-48-283

Młodszy referent Karolina Ziarkowska 402 (32) 43-48-406

Inspektor

Jolanta Wesołowska

103

(32) 43-48-296

Podinspektor

Patrcyja Truszczyńska

103

(32) 43-48-296

Referent Alicja Ploch 103

(32) 43-48-296

 

Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Księgowości Podatkowej (RPO)

Stanowisko

Imię i nazwisko

pokój

Nr telefonu

Kierownik

Izabela Gruner

412

(32) 43-48-205

Inspektor

Edyta Żelaźnicka

405

(32) 43-48-288

Inspektor

Magdalena Kufel

405

(32) 43-48-288

Podinspektor

Natalia Śpiewok

405

(32) 43-48-289

Inspektor

Dagmara Lasota-Wróblewska

405

(32) 43-48-289

Inspektor

Anna Balcarek

405

(32) 43-48-288

Referent Dominika Palenga 405

(32) 43-48-288

Podinspektor

Agata Grzybek

105

(32) 43-48-269

Referent

Natalia Orzechowska

105

(32) 43-48-269

Pomoc administracyjna

Emilia Plewnia

105

(32) 43-48-269

Inspektor

Mariola Jendrzczok

406

(32) 43-48-207

Inspektor

Sylwia Piechowiak

406

(32) 43-48-228

Inspektor

Iwona Śmietana

406

(32) 43-48-228

Podinspektor

Zofia Klamecka

406

(32) 43-48-207