Wydział Inżynierii Środowiska (IS)

Urząd Miasta Żory, Rynek 9

e-mail: is@um.zory.pl

 

Imię i nazwisko

Stanowisko

Pokój

Nr telefonu

Anna Buchta

 naczelnik

102A

32 43 48 161

Anna Michalska

inspektor

102

32 43 48 155

Alicja Grünberg-Wójcik

starszy inspektor

105

32 43 48 165

Aleksandra Oszek

referent

105

32 43 48 165

Anita Tuńska

podinspektor

105

32 43 48 172

Iwona Fojcik

podinspektor

105

32 43 48 172

Marek Konieczny

specjalista

102

32 43 48 168

Aleksandra Wójcik

podinspektor

102

32 43 48 168

Daria Pawłowska

referent

102

32 43 48 168

Edyta Witoszek-Kozimor

inspektor

105

32 43 48 153

Karolina Łach

podinspektor

105

 32 43 48 174

Agnieszka Karwacka

referent

105

32 43 48 153