Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

kwiecień 454-629

Załączniki

OR.0050.454.2018_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Żorach (1018.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.455.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 1278/82 (245.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.456.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 4080/120 (243.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.457.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 1278/82 (243.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.458.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartosci do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie badań sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach wraz z opracowaniem sprawozdania (157.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.459.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na dostawę materiałów promocyjnych dla miasta Żory (110.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.460.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartosci do 30.000 euro i zawarcia umowy na utwardzenie placu przy ulicy Muzealnej w związku z budową tymczasowego dworca autobusowego związanego z budową centrum przesiadkowego w Żorach (186.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.461.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2441/222 (101.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.462.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2441/222 (113.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.463.2018_BPKS w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory Nr OR.0050.495.2017 z dnia 4.04.2017r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o przyznanie nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Żory (146.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.464.2018_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Fundację Eko Folwark pod Lipami oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację (150.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.465.2018_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia wykonania modernizacji infrastruktury oświetleniowej (151.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0-050.466.2018_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia wykonania demontażu 4 szt. betonowych słupów oświetleniowych zlokalizowanych przy ul. Strażackiej w Żorach (140.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.467.2018_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego (138.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.468.2018_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego (131.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.469.2018_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego (133.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.470.2018_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów organizacyjnych XXVII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Żory 2018 (198.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.470A.2018_SM w sprawie zapłaty opłaty notarialnej i sądowej (105.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.471.2018_SM w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (120.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.472.2018_IMI w sprawie zapłaty za pobieranie opłaty targowej w marcu 2018 r. przez Zakłady Techniki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach (128.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.473.2018_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów organizacji obchodów Święta Ogniowego 2018, które odbędzie się 11 maja 2018r. w Żorach (209.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.474.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 euro na wykonanie czterech statuetek gipsowych dla laureatów Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Żory (128.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.475.2018_IMI w sprawie zawarcia umowy z TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi wylotowej w kierunku Jastrzębia Zdroju (145.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.476.2018_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenie odtworzenia oprawy oświetleniowej wraz z kloszem w latarni znajdującej się przy ul. Bagnistej w Żorach (140.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.477.2018_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie "ECCE HOMO" oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację (152.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.478.2018_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro oraz zawarcia umowy na "Dostawę i montaż barier drogowych stalowych U-14a na ul. Kradziejówka w Żorach" (143.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.479.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zlecenia zabezpieczenia kruszywem otworów z ażurowym przekryciu rowu w ul. Dworskiej w Żorach (136.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.480.2018_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartosci do 30.000 euro i zlecenia wykonania nasadzeń roślin wieloletnich przy Muzeum Miejskim (159.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.481.2018_ZI w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia do 30.000 euro i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta (155.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.482.2018_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie "ECCE HOMO" oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację (154kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.483.2018_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma" z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (140.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.484.2018_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dot (174.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.485.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zlecenia naprawy toalet miejskich (125kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.486.2018_BPKS w sprawie organizacji obchodów Święta Ogniowego, które odbędzie się 11 maja 2018 roku w Żorach (169.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.487.2018_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (234.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.488.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (157kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.489.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r. (182.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.490.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartosci do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie projektów sieci oświetlenia ulicznego w Żorach (150kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.491.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartosci do 30.000 euro i zawarcia umowy na dokończenie robót nie wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie "realizacja etapu I projektu - Profi - Szkoła - dopos (230.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.492.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r. (145.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.493.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (140.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.494.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie inwentaryzacji architektonicznej dwóch budynków zlokalizowanych w Żorach przy ul. Rybnickiej na działkach nr 296/220, 561/220 (167.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.495.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r. (171.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.496.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (169.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.497.2018_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (118.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.498.2018_SM w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego, (licytacji) na zbycie prawa własności nieruchomości położonych w Żorach przy ulicy Zbigniewa Harberta (267.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.499.2018_SM w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Żorach na os. Ks. Władysława stanowiącego własność Gminy Żory (389.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.500.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2036/62 (240.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.501.2018_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (123.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.502.2018_OR w sprawie sfinansowania kosztów przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Żory pn. "Ochrona danych osobowych - RODO, zmiany 2018" (135.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.503.2018_UA w sprawie zawrcia umowy z wybranym wykonawcą na wykonanie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory" przyjętego uchwałą Nr 244/XIX/16 Rady Miasta Żory z dnia 2 czerwca 2016r. (210.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.504.2018_ED w sprawie zmian w planie wyadtków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (234.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.505.2018_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na realizację zadań administracyjnych związanych z projektami: "Przedszkole z górnej półki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkonej na terenie Miasta Żory" ora (270.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.506.2018_ED w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.0050.1188.2017 Prezydenta Miasta Żory z 28.08.2017r. (93.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.509.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zlecenia "wykonania pięcioletnich przeglądów dróg publicznych" (134.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.510.2018_ZSS w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.1154.2017 z dnia 17.08.2017r. w sprawie zawarcia umowy dotyczącej aktywizacji zawodowej dla repatrianta w formie zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagr (141.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.511.2018_ED w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory (107.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.512.2018_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia montażu odbojnic zabezpieczających słup przy ul. Mikołowskiej 26 w Żorach (138.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.513.2018_ZG w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na dostawę mebli biurowych do budynków Urzędu Miasta Żory ul. Rynek 9 (121.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.514.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (139.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.515.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (135.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.516.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wymianę ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Lazurowej w Żorach (156.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.517.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (180.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.518.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (179.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.519.2018_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. "Piłka nożna dorosłych - (131.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.520.2018_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. "Gepardy Żory - udział w P (134.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.521.2018_IS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (130.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.522.2018_IS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (136.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.523.2018_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Świerklany na częściowe pokrycie kosztów związanych z konserwacją rowu "P" (K-17) (114.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.524.2018_ZZE w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę paliwa gazowego dla placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych w Gminie Żory (115.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.525.2018_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik pojazdów samochodowych przy Zespole Szkół Budowlano Informatycznych w Żorach w ramach projektu "Prof (185.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.526.2018_IMI w sprawie zawarcia umów z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na koszenie traw na terenach będących w utrzymaniu Gminy Miejskiej Żory w 2018r. (177.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.527.2018_IMI w sprawie zawarcia umów z wybranymi Wykonawcami w przetargu nieograniczonym na budowę i utwardzenie dróg w Żorach - etap III (177.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.528.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na organizację części rozrywkowej imprezy z okazji Dnia Strażaka z wykorzystaniem dmuchanych urządzeń rekreacyjjnych (146kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.529.2018_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. "Szkolenie dzieci i młodzi (139.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.530.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2901/1 pod ustawienie dwóch tablic billboardowych (265.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.531.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 1278/82 (251kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.532.2018_SM w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat części działki numer 1847/62 zabudowanej garażem samochodowym (239.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.533.2018_ZSS w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania I części zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie umowy nr ZSS.2151.4.2018.KW z dnia 02.01.2018r (134.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.534.2018_ED w sprawie ustalenia kwot dotacji dla placówek oświatowych i szkół niepublicznych działających na terenie miasta Żory (648.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.535.2018_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (482.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.536.2018_IMI w sprawie zawarcia umów z wybranymi Wykonawcami w przetargu nieograniczonym na budowę i utwardzenie dróg w Żorach - etap III (178.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.537.2018_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r. (152.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.538.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (154.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.539.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (152.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.540.2018_FB w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na udzielenie kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (177.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.541.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (138.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.542.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta i jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2018r. (141.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.543.2018_BRM w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r. (115.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.544.2018_BRM w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (116.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.545.2018_BPKS w sprawie przyznania Nagród Kulturalnych Prezydenta Miasta Żory (129.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.546.2018_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów związanych z organizacją Międzynarodowego Turnieju Koszykówki chłopców rocznik 2007 "Puchar Miasta Ognia", który odbędzie się w dniach 11-13 maja br. w Żorach (128.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.547.2018_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. "Ręczna - sport z charakte (130.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.548.2018_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. "Piłka nożna dzieci i młod (131.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.549.2018_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów zakwaterowania i wyżywienia w Żorach grupy uczniów i nauczycieli ze Szkoły Średniej nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie w ramach międzynarodowej promocji Miasta Żory (160.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.550.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Zory na 2018r. (420.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.551.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r. (875.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.552.2018_ED w sprawie refundacji kosztów dowozu dziecka do Szkoły Podstawowej nr 18 im. Henryka Sławika os. 1000-lecia 9, 44-268 Jastrzębie-Zdrój (118kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.553.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (238kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.554.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r. (383.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.555.2018_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli żorskich szkół i placówek oświatowych (139kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.556.2018_ZSS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu profilaktyki zintegrowanej pn. "CUDER" (200.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.557.2018_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach przy ul. Fabrycznej 14 (140.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.558.2018_FB w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu bankowego, złotówkowego, długoterminowego w kwocie 20.875.398,46 zł na spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnietych k (159.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.559.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na usługę z zakresu promocji miasta (118.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.560.2018_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (153kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.561.2018_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (149.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.562.2018_SM w sprawie zapłaty pozostałej części ceny z tytułu nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Żorach na osiedlu Powstańców Śląskich 6e/8 (137.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.563.2018_SM w sprawie upoważnienia Zastępcy Prezydenta Miasta Żory mgr Daniela Wawrzyczka do wzięcia udziału w pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Żorach na os. Księcia Władysława 6d/21 (167.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.564.2018_SM w sprawie upoważnienia Zastępcy Prezydenta Miasta Żory mgr Daniela Wawrzyczka do wzięcia udziału w pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Żorach na os. Księcia Władysława 6d/21 (166.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.565.2018_SM w sprawie upoważnienia Zastępcy Prezydenta Miasta Żory mgr Daniela Wawrzyczka do wzięcia udziału w pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Żorach na os. Powstańców Śląskich 7b/21 (184.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.566.2018_SM w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr GL1X/00007080/3 (99.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.567.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2997/183 (223kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.568.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2441/222 (115.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.569.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2441/222 (112kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.570.2018_FB w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Nr 531/XLII/18 w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r. (912.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.571.2018_ZSIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na wykonanie analizy finansowej mającej na celu oszacowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (127.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.572.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach Bratysławskiej i Paryskiej (154.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.573.2018_BRM w sprawie rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy nr RM.526.2.12.2017.KK zawartej w dniu 28.04.2017r. ze Stowarzyszeniem zwykłym "Grupa Działamy" (127kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.574.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie projektów termomodernizacji Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznycn w Żorach przy ul. Rybnickiej (161.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.575.2018_ZG w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie konserwacji oraz naprawy bieżące sieci telefonicznej oraz central telefonicznych w budynkach Urzędu Miasta Żory (162.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.576.2018_ZSS w sprawie pokrycia wydatków związanych z dofinansowaniem z budżetu Miasta Żory w 2018 r. działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku (164.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.577.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie szczegółowej inwentaryzacji drzew zlokalizowanych na terenie rekreacyjnym przy stawie Śmieszek (w pobliżu ul. Rybnej) (170.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.578.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na dostawę materiałów promocyjnych dla miasta Żory (111.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.579.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych w ramach zagospodarowania kąpieliska Śmieszek (171.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.580.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (313kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.581.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2018r. (318.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.582.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (168.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.583.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2018r. (166.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.584.2018_FB w sprawie zmiany dysponenta środków finansowych Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2018r. (116.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.585.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (158.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.586.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (163.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.587.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (138.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.588.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu i jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2018r. (141.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.589.2018_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do zasilania oświetlenia parku miejskiego przy ul. Wolności w Żorach (166.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.590.2018_IS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (135kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.591.2018_IS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (131.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.592.2018_IS w sprawie dofinansowania konkursu ekologicznego dla szkół gimnazjalnych (106.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.593.2018_IS w sprawie sfinansowania opłat stałych za usługi wodne za I kwartał 2018r. (102.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.594.2018_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizcję systemu grzewczego (172.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.595.2018_ZG w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na wyremontowanie pomieszczeń toalet (126.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.596.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na wykonanie materiałów promocyjnych (125.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.597.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na usługę promocyjną (115.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.598.2018_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakrsu rozwoju sportu pn. "Gepardy Żory w rozgrywkach (151.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.599.2018_ED w sprawie ustalenia zaktualizowanej kwoty dotacji na rok 2018 dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, działających na terenie miasta Żory (104.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.600.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (171.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.601.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (175.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.602.2018_FB w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (114.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.603.2018_ZSS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (149.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.604.2018_ZSS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup materiałów związanych z realizacją Akcji "Biała Wstążka" (168kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.605.2018_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli i pracowników żorskich szkół i placówek oświatowych (163.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.606.2018_OR w sprawie sfinansowania kosztów przeprowadzenia jednodniowego szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Żory (127.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.607.2018_ZKO w sprawie zawarcia umowy na przyznanie Gminie Miejskiej Żory dotacji na zakup materiałów i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach (117kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.608.2018_IMI w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr IMI-RUTM.7021.2.1.2018.LP z 16.03.2018r. (129.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.609.2018_ZSIR w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (122.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.610.2018_ZSIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (115.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.611.2018_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenie odtworzenia oprawy oświetleniowej wraz z kloszem w latarni znajdującej się przy ul. Bramkowej 15 w Żorach (142.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.612.2018_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018 (133.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.613.2018_ZP w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na remonty bieżące dróg, chodników, parkingów, schodów terenowych w Gminie Miejskiej Żory w 2018r. (123.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.614.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (153.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.615.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r. (342kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.616.2018_ZSIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na przeprowadzenie analizy prawnej (131.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.617.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcie umowy na wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji wnętrza hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach (160.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.618.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartosci do 30.000 euro i zawarcie umowy na wykonanie dwóch sztuk tablic pamiątkowych jednostronnych o wymiarach 80x120 cm z podkładu dibond 3 mm oklejonych wydrukiem na folii (170.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.619.2018_ZGOK w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na usługę przewozu uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Żorach wraz z opiekunami na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów w Knurowie w ramach prowadzonych działań edukacyjnych (158.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.620.2018_IMI w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr IMI-RITiM.7223.1.6.2017.KP z dnia 20.12.2017r. na wykonanie "Bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Żory" (173.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.621.2018_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na dostawę 36 szt. słupków ozdobnych, ulicznych (148.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.622.2018_ZKO w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r. (131.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.623.2018_ZKO w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (135.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.624.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (143kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.625.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2018r. (143.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.626.2018_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup programu komputerowego dla doradców zawodowych w ramach projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (142.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.627.2018_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup oprogramowania do realizacji zajęć z zakresu ART. For IT oraz Animacji 3D w ramach projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodo (145.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.628.2018_ED w sprawie udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup drukarki 3D w ramach projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województw (138.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.629.2018_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na świadczenie usług szaletowych na terenie rekreacyjnym przy ul. Rybnej w Żorach (147.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Dzięgielewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Dzięgielewska
Data wprowadzenia:2018-04-17 09:31:16
Opublikował:Dorota Dzięgielewska
Data publikacji:2018-04-17 09:31:24
Ostatnia zmiana:2018-05-15 14:22:51
Ilość wyświetleń:722

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij