Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

kwiecień 454-

Załączniki

OR.0050.454.2018_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Żorach (1018.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.455.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 1278/82 (245.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.456.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 4080/120 (243.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.457.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 1278/82 (243.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.458.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartosci do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie badań sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach wraz z opracowaniem sprawozdania (157.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.459.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na dostawę materiałów promocyjnych dla miasta Żory (110.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.460.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartosci do 30.000 euro i zawarcia umowy na utwardzenie placu przy ulicy Muzealnej w związku z budową tymczasowego dworca autobusowego związanego z budową centrum przesiadkowego w Żorach (186.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.461.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2441/222 (101.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.462.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2441/222 (113.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.463.2018_BPKS w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory Nr OR.0050.495.2017 z dnia 4.04.2017r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o przyznanie nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Żory (146.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.464.2018_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Fundację Eko Folwark pod Lipami oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację (150.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.465.2018_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia wykonania modernizacji infrastruktury oświetleniowej (151.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0-050.466.2018_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia wykonania demontażu 4 szt. betonowych słupów oświetleniowych zlokalizowanych przy ul. Strażackiej w Żorach (140.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.467.2018_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego (138.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.468.2018_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego (131.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.469.2018_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego (133.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.470.2018_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów organizacyjnych XXVII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Żory 2018 (198.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.470A.2018_SM w sprawie zapłaty opłaty notarialnej i sądowej (105.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.471.2018_SM w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (120.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.472.2018_IMI w sprawie zapłaty za pobieranie opłaty targowej w marcu 2018 r. przez Zakłady Techniki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach (128.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.473.2018_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów organizacji obchodów Święta Ogniowego 2018, które odbędzie się 11 maja 2018r. w Żorach (209.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.474.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 euro na wykonanie czterech statuetek gipsowych dla laureatów Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Żory (128.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.475.2018_IMI w sprawie zawarcia umowy z TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi wylotowej w kierunku Jastrzębia Zdroju (145.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.476.2018_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenie odtworzenia oprawy oświetleniowej wraz z kloszem w latarni znajdującej się przy ul. Bagnistej w Żorach (140.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.477.2018_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie "ECCE HOMO" oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację (152.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.478.2018_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro oraz zawarcia umowy na "Dostawę i montaż barier drogowych stalowych U-14a na ul. Kradziejówka w Żorach" (143.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.479.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zlecenia zabezpieczenia kruszywem otworów z ażurowym przekryciu rowu w ul. Dworskiej w Żorach (136.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.480.2018_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartosci do 30.000 euro i zlecenia wykonania nasadzeń roślin wieloletnich przy Muzeum Miejskim (159.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.481.2018_ZI w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia do 30.000 euro i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta (155.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.482.2018_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie "ECCE HOMO" oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację (154kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.483.2018_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma" z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (140.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.484.2018_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dot (174.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.485.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zlecenia naprawy toalet miejskich (125kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.486.2018_BPKS w sprawie organizacji obchodów Święta Ogniowego, które odbędzie się 11 maja 2018 roku w Żorach (169.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.487.2018_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (234.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.488.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (157kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.489.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r. (182.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.490.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartosci do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie projektów sieci oświetlenia ulicznego w Żorach (150kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.491.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartosci do 30.000 euro i zawarcia umowy na dokończenie robót nie wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie "realizacja etapu I projektu - Profi - Szkoła - dopos (230.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.492.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r. (145.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.493.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (140.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.494.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie inwentaryzacji architektonicznej dwóch budynków zlokalizowanych w Żorach przy ul. Rybnickiej na działkach nr 296/220, 561/220 (167.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.495.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r. (171.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.496.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (169.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.497.2018_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (118.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.498.2018_SM w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego, (licytacji) na zbycie prawa własności nieruchomości położonych w Żorach przy ulicy Zbigniewa Harberta (267.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.499.2018_SM w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Żorach na os. Ks. Władysława stanowiącego własność Gminy Żory (389.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.500.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2036/62 (240.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.501.2018_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (123.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.503.2018_UA w sprawie zawrcia umowy z wybranym wykonawcą na wykonanie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory" przyjętego uchwałą Nr 244/XIX/16 Rady Miasta Żory z dnia 2 czerwca 2016r. (210.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.504.2018_ED w sprawie zmian w planie wyadtków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (234.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.505.2018_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na realizację zadań administracyjnych związanych z projektami: "Przedszkole z górnej półki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkonej na terenie Miasta Żory" ora (270.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.506.2018_ED w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.0050.1188.2017 Prezydenta Miasta Żory z 28.08.2017r. (93.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.509.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zlecenia "wykonania pięcioletnich przeglądów dróg publicznych" (134.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.510.2018_ZSS w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.1154.2017 z dnia 17.08.2017r. w sprawie zawarcia umowy dotyczącej aktywizacji zawodowej dla repatrianta w formie zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagr (141.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.511.2018_ED w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory (107.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.512.2018_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia montażu odbojnic zabezpieczających słup przy ul. Mikołowskiej 26 w Żorach (138.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.513.2018_ZG w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na dostawę mebli biurowych do budynków Urzędu Miasta Żory ul. Rynek 9 (121.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.514.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (139.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.515.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (135.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.516.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wymianę ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Lazurowej w Żorach (156.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.517.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (180.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.518.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (179.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.519.2018_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. "Piłka nożna dorosłych - (131.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.520.2018_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. "Gepardy Żory - udział w P (134.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.521.2018_IS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (130.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.522.2018_IS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (136.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.523.2018_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Świerklany na częściowe pokrycie kosztów związanych z konserwacją rowu "P" (K-17) (114.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.524.2018_ZZE w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę paliwa gazowego dla placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych w Gminie Żory (115.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.525.2018_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik pojazdów samochodowych przy Zespole Szkół Budowlano Informatycznych w Żorach w ramach projektu "Prof (185.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.526.2018_IMI w sprawie zawarcia umów z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na koszenie traw na terenach będących w utrzymaniu Gminy Miejskiej Żory w 2018r. (177.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.527.2018_IMI w sprawie zawarcia umów z wybranymi Wykonawcami w przetargu nieograniczonym na budowę i utwardzenie dróg w Żorach - etap III (177.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.528.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na organizację części rozrywkowej imprezy z okazji Dnia Strażaka z wykorzystaniem dmuchanych urządzeń rekreacyjjnych (146kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.529.2018_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. "Szkolenie dzieci i młodzi (139.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.530.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2901/1 pod ustawienie dwóch tablic billboardowych (265.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.531.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 1278/82 (251kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.532.2018_SM w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat części działki numer 1847/62 zabudowanej garażem samochodowym (239.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.533.2018_ZSS w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania I części zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie umowy nr ZSS.2151.4.2018.KW z dnia 02.01.2018r (134.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.534.2018_ED w sprawie ustalenia kwot dotacji dla placówek oświatowych i szkół niepublicznych działających na terenie miasta Żory (648.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.535.2018_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (482.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.536.2018_IMI w sprawie zawarcia umów z wybranymi Wykonawcami w przetargu nieograniczonym na budowę i utwardzenie dróg w Żorach - etap III (178.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.537.2018_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r. (152.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.538.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (154.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.539.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (152.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Dzięgielewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Dzięgielewska
Data wprowadzenia:2018-04-17 09:31:16
Opublikował:Dorota Dzięgielewska
Data publikacji:2018-04-17 09:31:24
Ostatnia zmiana:2018-04-25 12:37:53
Ilość wyświetleń:150

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij