Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

Załączniki

OR.0050.1677.2018_MKZ w sprawie rozliczenia dotacji celowej udzielonej ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Żory na 2018r. stanowiącej refundację części poniesionych kosztów w roku 2017 nakładów koniecznych za wykonanie remontu elewacji budynku pr (41.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1678.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (37.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1679.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r. (41.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1680.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 euro na sfinansowanie atrakcji w ramach Jarmarku Świątecznego (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1681.2018_SM w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr GL1X/00010643/2 (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1682.2018_SM w sprawie wydzierżawienia działki numer 1036/18 (40.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1683.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2357/129 (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1684.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi CNC dla uczestnika projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1685.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych wraz z egzaminem dla 10 uczestnika projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu ksz (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1686.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowy na kierunku reklama cyfrowa dla 3 uczestników projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowa (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1687.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora dronów - kursu BVLOS dla 2 uczestników projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawod (34.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1688.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu instruktorskiego INS dla 2 uczestników projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do p (34.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1689.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem państwowym dla 10 uczestników projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1690.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowy na kierunku konstrukcja i technologia ubioru dla 2 uczestników projektu: "Kariera i Kompetencje - zwię (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1691.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowy na kierunku grafika reklamowa dla 2 uczestników projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasow (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1692.2018_BPKS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1693.2018_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1694.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1695.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1696.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1697.2018_BPKS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1698.2018_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1699.2018_BPKS w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.1143.2018 z dnia 03.08.2018 r. w sprawie przeprowadzenia Konkursu na film promocyjny "Bezpieczny rower" oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1700.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1701.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1702.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na przebudowę skrzyżowania Al. Jana Pawła II z Traktatem Piastowskim w Żorach (27.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1703.2018_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/2019 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w Żorach punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatnie poradnictwo (257.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1704.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 na wykonanie 359 szt. kalendarzy książkowych (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1705.2018_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcie umowy na nasadzenie roślin przy Rondzie z Bramą Krakowską, Rondzie Niemieckim oraz Rondzie Jastrzębskim (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1706.2018_OR w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1707.2018_OR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1708.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1709.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1710.2018_IMI w sprawie zapłaty za pobieranie opłaty targowej w październiku 2018 r. przez Zakłady Techniki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Żorach (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1711.2018_SM w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej Żory nieruchomości gruntowej położonej w Żorach w rejonie ulicy Zalew (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1712.2018_ED w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.534.2018 Prezydenta Miasta Żory z 18.04.2018r. (17.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1713.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1714.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1715.2018_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Klubu Sportowego "Roszada" Żory z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego w (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1716.2018_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności nieruchomości położonych w Żorach przy ul. Pawła Lokaja, Zbigniewa Herberta, Lotniskowej, Osińskiej i Kościuszki (157.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1717.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1718.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2018r. (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1719.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1720.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (33.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1721.2018_ZKO w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1722.2018_ZKO w sprawie udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcie umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1723.2018_BPKS w sprawie zawarcia porozumienia z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o (15.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1724.2018_ZP w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na wymianę obudowy złącza kablowego, demontaż 1 szt. słupa oświetleniowego, wydzielenie 1 szt. oraz modernizację 4 szt. szaf oświetlenia ulicznego (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1725.2018_IS w sprawie przyjęcia rozliczenia wstępnego i płatności dotacji celowej na modernizację systemu grzewczego (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1726.2018_SIR w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na wymianę obudowy złącza kablowego, demontaż 1 szt. słupa oświetleniowego, wydzielenie 1 szt. oraz modernizację 4 szt. szaf oświetlenia ulicznego (39.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1727.2018_SIR w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.1633.2018 z dnia 29.10.2018r. w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1728.2018_SIR w sprawie zawarcia umowy z koordynatorem szkolnym w ramach projektu pn. "Wysoka jakość kształcenia zawodwego w szkołach i miastach: Bytom Żory" (29.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Dzięgielewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Dzięgielewska
Data wprowadzenia:2018-11-08 12:45:30
Opublikował:Dorota Dzięgielewska
Data publikacji:2018-11-08 12:45:44
Ostatnia zmiana:2018-11-14 11:29:11
Ilość wyświetleń:170

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij