Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

listopad 1677-1913

Załączniki

OR.0050.1677.2018_MKZ w sprawie rozliczenia dotacji celowej udzielonej ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Żory na 2018r. stanowiącej refundację części poniesionych kosztów w roku 2017 nakładów koniecznych za wykonanie remontu elewacji budynku pr (41.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1678.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (37.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1679.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r. (41.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1680.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 euro na sfinansowanie atrakcji w ramach Jarmarku Świątecznego (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1681.2018_SM w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr GL1X/00010643/2 (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1682.2018_SM w sprawie wydzierżawienia działki numer 1036/18 (40.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1683.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2357/129 (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1684.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi CNC dla uczestnika projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1685.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych wraz z egzaminem dla 10 uczestnika projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu ksz (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1686.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowy na kierunku reklama cyfrowa dla 3 uczestników projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowa (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1687.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora dronów - kursu BVLOS dla 2 uczestników projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawod (34.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1688.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu instruktorskiego INS dla 2 uczestników projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do p (34.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1689.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem państwowym dla 10 uczestników projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1690.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowy na kierunku konstrukcja i technologia ubioru dla 2 uczestników projektu: "Kariera i Kompetencje - zwię (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1691.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowy na kierunku grafika reklamowa dla 2 uczestników projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasow (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1692.2018_BPKS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1693.2018_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1694.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1695.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1696.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1697.2018_BPKS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1698.2018_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1699.2018_BPKS w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.1143.2018 z dnia 03.08.2018 r. w sprawie przeprowadzenia Konkursu na film promocyjny "Bezpieczny rower" oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1700.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1701.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1702.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na przebudowę skrzyżowania Al. Jana Pawła II z Traktatem Piastowskim w Żorach (27.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1703.2018_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/2019 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w Żorach punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatnie poradnictwo (257.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1704.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 na wykonanie 359 szt. kalendarzy książkowych (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1705.2018_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcie umowy na nasadzenie roślin przy Rondzie z Bramą Krakowską, Rondzie Niemieckim oraz Rondzie Jastrzębskim (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1706.2018_OR w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1707.2018_OR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1708.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1709.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1710.2018_IMI w sprawie zapłaty za pobieranie opłaty targowej w październiku 2018 r. przez Zakłady Techniki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Żorach (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1711.2018_SM w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej Żory nieruchomości gruntowej położonej w Żorach w rejonie ulicy Zalew (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1712.2018_ED w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.534.2018 Prezydenta Miasta Żory z 18.04.2018r. (17.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1713.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1714.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1715.2018_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Klubu Sportowego "Roszada" Żory z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego w (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1716.2018_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności nieruchomości położonych w Żorach przy ul. Pawła Lokaja, Zbigniewa Herberta, Lotniskowej, Osińskiej i Kościuszki (157.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1717.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1718.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2018r. (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1719.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1720.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (33.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1721.2018_ZKO w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1722.2018_ZKO w sprawie udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcie umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1723.2018_BPKS w sprawie zawarcia porozumienia z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o (15.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1724.2018_ZP w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na wymianę obudowy złącza kablowego, demontaż 1 szt. słupa oświetleniowego, wydzielenie 1 szt. oraz modernizację 4 szt. szaf oświetlenia ulicznego (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1725.2018_IS w sprawie przyjęcia rozliczenia wstępnego i płatności dotacji celowej na modernizację systemu grzewczego (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1726.2018_SIR w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na wymianę obudowy złącza kablowego, demontaż 1 szt. słupa oświetleniowego, wydzielenie 1 szt. oraz modernizację 4 szt. szaf oświetlenia ulicznego (39.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1727.2018_SIR w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.1633.2018 z dnia 29.10.2018r. w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1728.2018_SIR w sprawie zawarcia umowy z koordynatorem szkolnym w ramach projektu pn. "Wysoka jakość kształcenia zawodwego w szkołach i miastach: Bytom Żory" (29.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1729.2018_SIR w sprawie zawarcia umowy na dostawę fabrycznie nowego aparatu do znieczulenia (27.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1730.2018_FB w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta Żory na 2019r. (15kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1731.2018_FB w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2019-2031 (19.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1732.2018_SM w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Żorach na os. Pawlikowskiego stanowiącego własność Gminy Żory (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1733.2018_ZSS w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r. (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1734.2018_ZSS w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1735.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1736.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1737.2018_OR w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Miejskie Żory (100.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1738.2018_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r. (48.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1739.2018 _OR w sprawie sfinansowania prac dotyczących obsługi wyborów samorządowych 2018r. (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1740.2018_ZSS w sprawie zawarcia porozumień dotyczących współpracy w zakresie udzielania pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Żorach (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1741.2018_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1742.2018_MKZ w sprawie zaakceptowania sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadania, tj. wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Szeptyckiego 12 w Żorach wpisanego do rejestru zabytków (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1743.2018_MKZ w sprawie zaakceptowania sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadania, tj. remontu budynku mieszkalnego przy ul. Szerokiej 16 w Żorach, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/581/66, objetego dotacją celową ze środków z (37.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1744.2018_MKZ w sprawie zmiany Zarządzenia OR.0050.1677.2018 z dnia 5.11.2018r. (45.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1745.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1746.2018_ZBM w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego, nieograniczonego - licytacji na lokal użytkowy (55.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1747.2018_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizację systemu grzewczego (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1748.2018_IMI w sprawie zawarcia aneksu nr 2 na opracowanie zamiennego projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania przestrzeni publicznej wzdłuż ul. Klimka w Żorach (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1749.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na 30.000 euro na wykonanie krówek reklamowych dla Urzędu Miasta Żory (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1750.2018_SM w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1751.2018_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartosci do 30.000 euro ba zakup programu komputerowego dla doradców zawodowych w ramach projektu "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach Bytom i Żory" (44.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1752.2018_MKZ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenie wykonania projektu tablic informacyjno-edukacyjnych, stanowiacych ogrodzenie parku kulturowego - Cmentarz Żydowski w Żorach, z grafiką plansz i o (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1753.2018_SM w sprawie zawarcia aneksu do umowy dzierżawy (14.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1754.2018_SM w sprawie zawarcia aneksu do umowy dzierżawy (15.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1755.2018_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznegoi przyjęcia rozliczenia Żorskiego Towarzystwa Kulturalnego "KONTRAPUNKT" z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1756.2018_SO w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1757.2018_SO w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1758.2018_IS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1759.2018_IS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1760.2018_IS w sprawie zlecenia opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żory (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1761.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na wydruk materiałów graficznych (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1762.2018_SM w sprawie uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.1663.2018 z dnia 31.10.2018r. (14.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1763.2018_ZSS w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1764.2018_ZSS w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1765.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenie dostawy i montażu monitoringu wizyjnego placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Rybnickiej w Żorach (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1766.2018_SM w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Żorach w wysokości 965.700 zł (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1767.2018_MKZ w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1768.2018_MKZ w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1769.2018_MKZ w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenie wykonania dzieła pn. Opracowanie tekstowe z informacjami dot. Gminy Żydowskiej w Żorach (…) do umieszczenia na tablicach informacyjno-edukacyjnych stanowią (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1770.2018_USC w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1771.2018_USC w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1772.2018_USC w sprawie udzielenie zamówienia do 30.000 euro na zakup materiałów promocyjnych (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1773.2018_USC w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 euro na zorganizowanie uroczystości wręczenia medali z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1774.2018_ZI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na dostawę plotera (19.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1775.2018_IS w sprawie zlecenia opracowania Programu ochrony środowiska dla miasta Żory na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1776.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1777.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1778.2018_ZSS w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1779.2018_ZSS w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1780.2018_ED w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczego ul. Piastów Górnośląskich 6, 44-240 Żory (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1781.2018_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1782.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie kalendarzy trójdzielnych (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1783.2018_MKZ w sprawie zaakceptowania sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadania: wykonanie prac remontowych i rekonstrukcyjno-odtworzeniowych części stolarji okiennej i stolarki drzwiowej na elewacjach budynku probostwa przy ul. Osińs (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1784.2018_IS w sprawie zamówienia tablicy pamiątkowej o dofinansowaniu zadania pn. "Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żory w latach 2016-2018 (etap I-III)" (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1785.2018_IS w sprawie przyjęcia rozliczenia wstępnego i płatności celowej na modernizację systemu grzewczego (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1786.2018_ZKO w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcie umowy na wykonanie przeglądów oraz konserwację instalacji i urządzeń radiowego systemu włączania syren (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1787.2018_GKK w sprawie pokrycia kosztów związanych z bieżącym wykonywaniem wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (17.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1788.2018_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości od SCHÜTZ POLSKA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, położonej w Żorach przy ulicy Towarowej (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1789.2018_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości od JELUX POLSKA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, położonej w Żorach przy ulicy Towarowej (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1790.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na wydruk i wyklejenie billboardów w związku z promocją Jarmarku Bożonarodzeniowego w Żorach (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1791.2018_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów organizacyjnych plenerowego programu mikołajkowego (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1792.2018_ZSS w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.1734.2018 z dnia 14.11.2018r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1793.2018_ZSS w sprawie zawarcia umowy z wybranym z zapytania ofertowego Wykonawcą zamówienia publicznego na sprzedaż z dostarczeniem i montażem mebli wraz z wyposażeniem lokalu mieszkalnego w Żorach ul. Gwarków 32D mieszkanie 2 (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1794.2018_ZG w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1795.2018_ZG w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1796.2018_ZG w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (22.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1797.2018_ZG w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1798.2018_ZG w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1799.2018_ZG w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1800.2018_BRM w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 1/2019 (24.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1801.2018_OR w sprawie zawarcia umów użyczenia pomieszczeń przeznaczonych na statutową działalność Rad Dzielnic: Śródmieście i Sikorskiego (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1802.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1803.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1804.2018_FB w sprawie płatności za wykonanie świadczenia usług prawnych (17.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1805.2018_ED w sprawie sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1806.2018_MKZ w sprawie zaakceptowania sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania remontu konserwatorskiego wymiany pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i odwodnienia z ewentualnym uzupełnieniem ubytków więźby dachowej kaplicy z figurą Św J (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1807.2018_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (29.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1808.2018_ED w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (40.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1809.2018_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (47.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1810.2018_IMI w sprawie podpisania aneksu nr 1 do umowy nr IMI-RUTM.7021.7.7.2017.LP z 22.12.2017r. dotyczącej usługi w zakresie całorocznego utrzymania przystanków komunikacyjnych, opróżniania koszy ulicznych oraz ręcznego zbierania nieczystości (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1810A.2018_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r. (95.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1810B.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2018r. (91.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1811.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (24.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1812.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2018r. (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1813.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1814.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1815.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1816.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1817.2018_ZGOK w sprawie zawarcia aneksy nr 2 do umowy nr ZGOK.6232.1.2018.PW z dnia 04.01.2018r. na świadczenie usługi odbioru, przetransportowania i przekazania do unieszkodliwienia nieużytecznych środków farmaceutycznych zebranych z aptek zloka (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1818.2018_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie dokumantacji projektowej rozdziału instalacji p.poż w budynku Urzędu Miasta Żory Rynek 9 (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1819.2018_MKZ w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy Nr MKZ.272.6.2016.EP z 02 stycznia 2017 roku (19.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1820.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1821.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1822.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1823.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1824.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1825.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1826.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (66.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1827.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (64.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1828.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1829.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1830.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (34.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1831.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1832.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (36.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1833.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1834.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (63.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1835.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (62.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1836.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2018r. (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1837.2018_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1838.2018_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku Urzędu Miasta Żory Rynek 9 (24.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1839.2018_MOSIR w sprawie zmiany odpłatności za korzystanie z sezonowego lodowiska zlokalizowanego w Żorach przy ul. Folwareckiej (46.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1840.2018_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomosci (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1841.2018_SM w sprawie wydzierżawienia działki numer 3231/39 Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1842.2018_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Żorach przy ul. Strażackiej, stanowiącego własność Gminy Żory (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1843.2018_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia loaklu mieszkalnego położonego w Żorach przy ul. Strażackiej, stanowiącego własność Gminy Żory (70.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1844.2018_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia loaklu mieszkalnego położonego w Żorach przy ul. Moniuszki, stanowiącego własność Gminy Żory (78.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1845.2018_SM w sprawie wypłaty odszkodowania na rzecz właścicielki ogródka działkowego w ROD "Kłapczyk" (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1846.2018_SM w sprawie wypłaty odszkodowania na rzecz Polskiego Związku Działkowców, Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie, Okręgu Śląskiego (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1847.2018_SM w sprawie ogłoszenia drugiego, nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Żorach przy ul. Harcerzy Buchalików (37.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1848.2018_ZG w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na wykonanie mebli biurowch (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1849.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (29.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1850.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1851.2018_IS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1852.2018_IS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1853.2018_IS w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do umowy nr IS.3037.4.6.2018 z dnia 31.01.2018r. dotyczącej usługi w zakresie utrzymania drzewostanu i krzewów na terenach Gminy Miejskiej Żory w 2018r. (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1854.2018_ZZE w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1855.2018_SM w sprawie wykonania decyzji Prezydenta Miasta Rybnika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o ustaleniu odszkodowania za przyjetą przez Gminę Żory nieruchomość (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1856.2018_SM w sprawie wykonania decyzji Prezydenta Miasta Rybnika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o ustaleniu odszkodowania za przejętą przez Gminę Żory nieruchomość (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1857.2018_OR w sprawie sfinansowania dostawy pudeł archiwizacyjnych oraz obwolut poliestrowych na potrzeby Urzędu Miasta Żory (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1858.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zlecenie wykonania rocznych przeglądów obiektów mostowych i wiaduktów (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1859.2018_GKK w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro oraz zawarcia umowy na rozszerzenie licencji sieciowych Geo-Info Mapa do 15 użytkowników oraz na zakup aplikacji Geo-Info i.Projektant, Geo-Info i.Wniosek oraz Geo-Info Delta (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1860.2018_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (60.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1861.2018_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1862.2018_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (57.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1863.2018_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (58.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1864.2018_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1865.2018_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (60.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1866.2018_USC w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1867.2018_SM w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości położonej w Żorach, obręb Żory, oznaczonej jako działka nr 3330/131 (14.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1868.2018_SM w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości położonej w Żorach, obręb Żory, oznaczonej jako działka nr 3330/131 (14.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1869.2018_BPKS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1870.2018_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1871.2018_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1872.2018_BPKS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1873.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1874.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1875.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1876.2018_FB w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (43.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1877.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (34.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1878.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1879.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1880.2018_FB w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (39.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1881.2018_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na dostawę, montaż i demontaż dekoracji świątecznych (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1882.2018_FB w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Nr 20/II/18 w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r. (305.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1883.2018_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1884.2018_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r. (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1885.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (123.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1886.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r. (436.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1887.2018_MKZ w sprawie zawarcia aneksu nr 4 do umowy Nr MKZ.272.6.2016.EP z 02 stycznia 2017r. (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1888.2018_BRM w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert Nr 1/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 roku oraz zawarcia z wybranym oferentem umowy powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1889.2018_ZI w sprawie udzielenia zamówień jednostkowych o wartości do 30.000 euro na rozszerzony portal Starosty (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1890.2018_OR w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na stałą dostawę prasy dla Urzędu Miasta Żory na 2019 r. (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1891.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1892.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2018r. (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1893.2018_BPKS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1894.2018_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki organizacyjnej na 2018r. (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1895.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1896.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1897.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1898.2018_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1193.2018 z dnia 16.08.2018r. w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie projektu socjalnego zaplecza kontenerowego dla boiska baseballowego (24.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1899.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zawarcia umowy na obsługę i utrzymanie dwóch ogólnodostępnych toalet miejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Żory w 2019r. (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1900.2018_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i przyjęcia rozliczenia Młodzieżowego Klubu Sportowego Żory z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1901.2018_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i przyjęcia rozliczenia Ludowego Klubu Sportowego Baranowice z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1902.2018_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Po Prostu Partner" z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1903.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na pełnienie nadzoru autorskiego nad przebudową dworca autobusowego na centrum przesiadkowe w Żorach przy ul. Męczenników Oświęcimskich wraz z zagospodarowani (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1904.2018_IMI w sprawie podpisania Aneksu do umowy nr IMI-RUTM.7021.12.5.2018.MK z 13.03.2018r. dotyczącej usłgi w zakresie utrzymania i konerwacji terenów zielonych na terenie Gminy Miejskiej Żory w 2018 r. etap I (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1905.2018_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Formacja Taneczna "Reaktywacja Żory z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1906.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 euro na usługę odnowienia i przeniesienia figur Żorków (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1907.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy o 12 sal lekcyjnych i zaplecze sanitarne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Żorach (30.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1908.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (55.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1909.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (53.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1910.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (106kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1911.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (103.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1913.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Dzięgielewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Dzięgielewska
Data wprowadzenia:2018-11-08 12:45:30
Opublikował:Dorota Dzięgielewska
Data publikacji:2018-11-08 12:45:44
Ostatnia zmiana:2018-12-11 11:17:22
Ilość wyświetleń:967

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij