W sprawie:
stanowienia i przyjęcia zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Żory dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.


Data uchwały:
2019-06-13

Numer uchwały:
122/VIII/19

Podjęta przez:
RADA MIASTA ŻORY

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojew. Śl.