W sprawie:
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Żory oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.


Data uchwały:
2019-06-13

Numer uchwały:
123/VIII/19

Podjęta przez:
RADA MIASTA ŻORY

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 września 2019r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojew. Śl.