Załącznik nr 3 do SIWZ – dokumentacja projektowa i wzór zestawienia kosztów dostępne pod adresem:

http://um.zory.pl/dane/zp/2019-08-16-dane.zip