Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

wrzesień 1466-1672

Załączniki

OR.0050.1466.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1467.2019_FB w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków placówek oświatowych na 2019r. (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1468.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro na wykonanie materiałów promocyjnych z logo Miasta Żory w związku z wydarzeniem miejskim "450 lat Ewangelików w Żorach" (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1469.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Żorach w Dzielnicy Kleszczów wraz z wewnętrznymi instalacjami (c.o., wod-kan, klimatyzacji, wentylacji mecha (31.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1470.2019_ED w sprawie zawarcia umowy na przewóz niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych w Mikołowie i Katowicach (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1471.2019_BRM w sprawie rozwiązania umowy nr BRM.526.1.38.019.KS i zwrotu udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1473.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1474.2019_SM w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Żorach przy ul. Kradziejówka (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1475.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1476.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (47.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1477.2019_IMI w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi ul. Włościańskiej w Żorach do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia jej przebiegu (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1478.2019_SIR w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.1362.2019 z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1479.2019_OR w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1480.2019_OR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1481.2019_OR w sprawie sfinansowania świadczenia usług prawnych (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1482.2019_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów organizacji "Dnia Seniora" (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1483.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na budowę i utwardzenie dróg w Żorach - etap III. Wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg w Żorach (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1484.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na budowę drogi pożarowej przy budynku 9M na os. Sikorskiego w Żorach (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1485.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (18.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1486.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1487.2019_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "PO PROSTU PARTNER" oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1489.2019_ZSS w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania I części zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej w roku 2019 na podstawie umowy ZSS.2151.17.2016 (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1490.2019_IMI w sprawie zapłaty za pobieranie opłaty targowej w sierpniu 2019r. przez Zakłady Techniki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1491.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy oraz montażu elementów małej architektury w Parku Strzelnica zlokalizowanego w dzielnicy Kleszczówka (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1492.2019_ED w sprawie prowadzenia Uniwersytetu Dziecięcego w Żorach w ramach projektu edukacyjnego Uniwersytetów Dziecięcych Wyższej Szkoły Humanitas (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1493.2019_ZSS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1494.2019_ZSS w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1495.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1496.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1497.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1498.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (33.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1499.2019_ED w sprawie ustalenia zasad najmu pomieszczeń i powierzchni oraz ustalenia wysokości stawek czynszu w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miastao Żory (95.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1500.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1501.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (62.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1502.2019_ZKO w sprawie dokonania przeglądu i kontroli dokumentów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Miasta Żory (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1503.2019_FB w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.1776.2016 z dnia 14.12.2016r. (77.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1504.2019_IMI w sprawie zawarcia umów z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż wyposażenia nowego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Żorach przy ul. Wysokiej 13 (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1505.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (19.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1506.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1507.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1508.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1509.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby dzielnicy Osiny (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1510.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r. (29.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1511.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1512.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (41.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1513.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (49.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1514.2019_FB w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup pylonu Rondo Litewskie (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1515.2019_FB w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.1497.2019 z dnia 06.09.2019r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Żory na 2019r. oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.1498.2019 z dnia 06.09.2019r. w sprawie zmian (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1516.2019_SIR w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (18.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1517.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1518.2019_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Żory im. hm. W. Drobnego oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1519.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia wykonania aktualizacji dokumentów: Programu Funkcjonalno-Użytkowego "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Żory" oraz "Opinii technicznej dotyczącej (32.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1520.2019_ZSS w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania I części zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej w roku 2019 na podstawie umowy ZSS.2151.7.2018. (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1521.2019_ED w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1522.2019_ED w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1523.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania na rzecz właścicieli działki numer 1266/2 (17.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1524.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania na rzecz właścicieli działki numer 1267/2 (17.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1525.2019_SM w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat na rzecz Klubu Ekologiczno-Wędkarskiego "Piaskownia" w Żorach nieruchomości składającej się z części działki numer 219/5 oraz części działki numer 2151/57 (53.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1526.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości (24.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1527.2019_SM w sprawie wydzierżawienia działki numer 822/177 i 874/179 (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1528.2019_SM w sprawie wydzierżawienia działki numer 1130/145 na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. (45.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1529.2019_SM w sprawie wydzierżawienia działki numer 2628/37 pod parking (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1530.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. "Szkolenia dzieci i młodz (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1531.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie promocji miasta Żory re (27.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1532.2019_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej na podłączenie budynku do miejskiej sieci cieplowniczej (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1533.2019_ZSS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup modeli dla uczestników Żorskiego Biegu Ulicznego (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1534.2019_USC w sprawie udzielenie zamówienia do kwoty 30.000 euro na zorganizowanie uroczystości wręczenia medali z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1535.2019_USC w sprawie udzielenie zamówienia do kwoty 30.000 euro na zorganizowanie uroczystości wręczenia medali z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1536.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1537.2019_IMI w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków placówek oświatowych na 2019r (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1538.2019_ZSS w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania I części zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej w roku 2019 z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie umowy ZSS.2151.13.2016.KW z dnia (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1539.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zlecenie "wykonania rocznych przeglądów podstawowych na wybranych obiektach inżynierskich w Żorach" (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1540.2019_SIR w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu realizacji projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty" (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1541.2019_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego (27.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1542.2019_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1543.2019_ED w sprawie refundacji kosztów dowozu dziecka do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "RAFA" ul. 1Maja 23 B, 44-286 Wodzisław Śląski (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1544.2019_ZZE w sprawie sfinansowania kosztów przekroczeń obmiarowych związanych z wykonaniem awaryjnej wymiany linii kablowej między latarniami zlokalizowanymi na parkingu przy ul. Bramkowej (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1545.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na demontaż i utylizację sześciu latarni oświetleniowych, jednego naświetlacza oraz wykonania trzech muf kablowych w miejscu zdemontowanych latarni na os. Ks (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1546.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowalno-wykonawczej budowy zaplecza szatniowego dla stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 6 na (40.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1547.2019_IS w sprawie udzielenia dotacji na modernizację systemu grzewczego (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1548.2019_ZSS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1549.2019_ZSS w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1550.2019_OR w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1551.2019_OR w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (33.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1552.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1553.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatkówUrzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r. (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1554.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach-Roju - dotawa mebli (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1556.2019_ED w sprawie dokonania zmiany zarządzienia OR.0050.1410.2019 z dnia 26.08.2019r. ws. ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1557.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na wykonanie mebli biurowych (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1558.2019_BPKS w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski dotyczace stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1559.2019_BPKS w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski dotyczące wyróżnień i nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1560.2019_SIR w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1561.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1562.2019_SM w sprawie ogłoszenia drugiego, nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Żorach przy ul. Reja (37.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1563.2019_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 3353/143 spółce As Vending Sp. z o.o. Sp.k (45.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1564.2019_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 1901/30 pod ogródek przydomowy (42.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1565.2019_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 1903/187 (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1566.2019_SM w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomościami (14.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1567.2019_SM w sprawie zawarcia Ugody dot. ustanowienia służebności przesyłu pomiędzy właścicielem, Gmina Miejską Żory a Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, oddział w Gliwicach (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1568.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (20.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1569.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory od Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Nowe Miasto prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Żorach przy ul. Ogrodniczej (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1570.2019_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 11/2019 na zlecenie realizacji w roku 2019 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (252.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1571.2019_OR w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (17.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1572.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r. (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1573.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1574.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1575.2019_SIR w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu realizacji projektu pn.: "Żorskie szkoły z pasją - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach" (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1576.2019_FB w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1577.2019_ZSS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup literatury fachowej do biblioteczki funkcjonującej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Żorach (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1578.2019_ED w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.634.2019 Prezydenta Miasta Żory z 16.04.2019r. (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1579.2019_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów wytworzenia materiału filmowego związanego z profilaktyką skutków zażywania dopalaczy i narkotyków (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1580.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na naprawę elektrozaczepów drzwi oraz innych usterek toalety miejskiej zlokalizowanej przy ul. Folwareckiej oraz ul. Bramkowej (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1581.2019_IMI w sprawie podpisania aneksu nr 1 do umowy nr IMI-RUTM.7021.6.21.2018.Ssz z 09.01.2019r. dotyczącej usługi w zakresie utrzymania małej architektury na terenie Miasta w 2019r. (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1582.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie kompletnego projektu zamiennego (w tym projektów budowlnych i wykonawczych dla wszystkich branż) rozbudowy oraz przebudowy budynku Zespołu Szko (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1583.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na przebudowę skrzyżowania DK-81 z ul. Familijną w Żorach - etap I (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1584.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wymianę źródeł światła, układów zapłonowych i dławików na masztach przy boiskach sportowych oraz zakup i montaż oprawy tupu LED na budynku Zespołu Szkół nr (32.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1585.2019_ZGOK w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na dostawę fabrycznie nowych 23 szt. (18 szt 2,5 m2 i 5 szt. 1,5 m2) pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu "DZWON" (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1586.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Rogoźnej z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1587.2019_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów organizacji gali wręczenia nagród sportowych i kulturalnych Prezydenta Miasta Żory (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1588.2019_BPKS w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1589.2019_ZSS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Klubu Sztuk Walki SHOGUN Żory z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1590.2019_SIR w sprawie zawarcia umów na organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty" (56.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1591.2019_IS w sprawie rozwiązania umowy dotyczącej udzielenia dotacji celowej na modernizcję systemu grzewczego polegającego na wymienie źródeł ciepła (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1592.2019_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizacje źródeł ciepła (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1593.2019_ZGOK w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na usługe związaną z przeróbką konstrukcji wybranych pojemników typu "dzwon" do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych na placykach gospodarczych na terenie miasta Żory (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1594.2019_SIR w sprawie zawarcia umów na organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu "Gotowi do startu" (43.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1595.2019_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenie prac polegających na przeniesieniu tablicy informacji pasażerskiej (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1596.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1597.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i placówek oświatowych na 2019r. (27.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1598.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (17.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1599.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1600.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1601.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1602.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (19.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1603.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1604.2019_IS w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r. (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1605.2019_IS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (27.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1606.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1607.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i placówek oświatowych na 2019r. (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1608.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1609.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i placówek oświatowych na 2019r. (85.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1610.2019_IS w sprawie zlecenia wykonania ekspertyzy dendrologicznej drzew - pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Miasta Żory wraz z uzupełnieniem ich oznakowania (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1611.2019_OR w sprawie sfinansowania prac dotyczących obsługi Wyborów do Sejmu i Senatu w 2019r. (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1612.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na dostawę i montaż urządzeń nowego placu zabaw w Dzielnicy Kleszczów w Żorach (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1613.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na dostawę i montaż urządzeń (doposażenie w nowe urządzenia) istniejącego placu zabaw zlokalizowanego w Żorach w Dzielnicy Kleszczówka (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1614.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. "Karate w Żorach - trenin (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1614A.2019_SM w sprawie zapłaty opłaty notarialnej i sądowej (18.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1615.2019_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli i pracowników żorskich szkół i placówek oświatowych (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1616.2019_SM w sprawie zapłaty opłaty jednorazowej (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1617.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania przestrzeni publicznej wzdłuż ulicy Klimka w Żorach (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1618.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żoy na 2019r. (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1619.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2019r. (56.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1620.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1621.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r. (24.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1622.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r. (27.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1623.2019_BPKS w sprawie współorganizacji Koncertu Galowego z okazji 60-lecia kina w Żorach (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1624.2019_IS w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r. (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1625.2019_IS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (52.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1626.2019_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro na usługę usunięcia awarii sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Armii Krajowej , Al. Zjednoczonej Europy, ul Okrężnej oraz ul. Malinowej w Żorach po kolizji dro (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1627.2019_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro oraz zawarcia umowy na "Remont barier drogowych stalowych U-14a w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 ul. Nad Rudą drogi krajowej nr 81 ul. Kościuszki oraz mont (30.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1628.2019_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro oraz zawarcia umowy na dostawę i montaż progów zwalniających wyspowych typu "Quartet" (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1629.2019_FB w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.1551.2019 z dnia 12.09.2019r. w sprawie zmiany w planie finasowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1630.2019_BRM w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na realizację usług informatycznych w ramach serwisu Witkac.pl (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1631.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2019r. (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1632.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2019r. (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1633.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (20.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1634.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2019r. (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1635.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1636.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2019r. (32.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1637.2019_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na usługę sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1638.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. "SKF Rowień w rozgrywkach (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1639.2019_IS w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro na przebudowę podstrony internetowej EKO- Żory działającej w ramach strony www.zory.pl (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1640.2019_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności nieruchomości położonych w Żorach przy ulicy Targowej, przy Alei Jana Pawła II, przy ul. Srebrnej (135.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1641.2019_SM w sprawie wydzierżawienia działki numer 3716/111 oraz 4054/111 pod prowadzenie działalności (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1642.2019_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizacje źródeł ciepła (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1644.2019_FB w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Nr 153/XI/19 w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019 rok (196.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1645.2019_IS w sprawie zlecenia prac związanych z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjno-konserwacyjnych pomników przyrody (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1646.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1647.2019_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1648.2019_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro na usługę usunięcia awarii sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 81 z ul. Pszczyńską w Żorach (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1649.2019_FB w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.1776.2016 z dnia 14.12.2016r. (639.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1650.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na pełnienie nadzoru autorskiego nad przebudową dworca autobusowego na centrum przesiadkowe w Żorach przy ul. Męczenników Oświęcimskich wraz z zagospodarowani (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1651.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1652.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (75.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1653.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r. (198.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1654.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (17.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1655.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1656.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z Polską Spółką Gazownictwa Spółka (30.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1657.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na budowę otwartej wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej na os. Korfantego w Żorach (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1658.2019_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów spotkania organizowanego z okazji jubileuszu 70-lecia Koła Gosppodyń Wiejskich Rój w ramach kultywowania tradycji śląskich (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1659.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r. (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1660.2019_SM w sprawie zwrotu nakładów poniesionych na zabudowę nieruchomości (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1661.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa włsności nieruchomości (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1662.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieoraniczonym na przebudowę drogi Al. Jana Pawła II w Żorach (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1663.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1582.2019 z dnia 18.09.2019r. (37.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1664.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1345.2019 z dnia 14.08.2019r. (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1665.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1666.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy sztalug dla budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Wodzisławskiej 300 (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1667.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy i montażu systemu sygnalizacji włamania w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Wodzisławskiej 300 (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1668.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy i montażu systemu wi-fi do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Wodzisławskiej 300 (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1669.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy fotoram dla budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Wodzisławskiej 300 (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1670.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy sprzetu nagłaśniającego dla budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Wodzisławskiej 300 (31.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1671.2019_SM w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach ul. Okrężna 5 w wysokości 383.000,00 zł (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1672.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zakupu tablicy flipchart dla budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Wodzisławskiej 300 (29.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Dzięgielewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Dzięgielewska
Data wprowadzenia:2019-09-11 11:25:24
Opublikował:Dorota Dzięgielewska
Data publikacji:2019-09-11 11:25:40
Ostatnia zmiana:2019-10-22 11:52:33
Ilość wyświetleń:854

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij