Załącznik nr 1 do SIWZ- druk oferty wraz z załącznikami