Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

listopad 1883-

Załączniki

OR.0050.1883.2019_BPKS w sprawie Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 (70.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1884.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1885.2019_SIR w sprawie zawarcia umów z wybranymi Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. kompleksowej organizacji i przeprowadzenia kursów i szkoleń w ramach projeku pn. "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1886.2019_SIR w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą o udzielenie zamówienia publicznego dot. kompleksowej organizacji i przeprowadzenia kursów i szkoleń w ramach projeku pn. "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształce (41.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1887.2019_SIR w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą o udzielenie zamówienia publicznego dot. kompleksowej organizacji i przeprowadzenia kursów i szkoleń w ramach projeku pn. "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształce (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1888.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1723.2019 z dnia 10.10.2019r. (19.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1889.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie pasów dla biegaczy z przeznaczeniem na IV Półmaraton Leśny (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1890.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie 351 szt. kalendarze książkowych (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1891.2019_SIR w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.1590.2019 z 20 września 2019r. (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1892.2019_ED w sprawie zawarcia umowy na przwóz niepałnosprawngo dziacka do Szkoły Podstawowej nr 7 im. ks. dr. Franciszka Harazina wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 ul. Szkolna 8, 44-240 Żory (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1893.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia ECCE HOMO z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1894.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na usługę promocyjną (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1895.2019_SIR w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.572.2019 z 5 kwietnia 2019r. (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1896.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1897.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1898.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Formacja Taneczna "Reaktywacja Żory" z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1899.2019_BPKS w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1299.2019 z dnia 07.08.2019r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na usługę promocyjną (17.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1900.2019_FB w sprawie zmia w budżecie Miasta Żory na 2019r. (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1901.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1902.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1903.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta i jednostki organizacyjnej na 2019r. (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1904.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1905.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1906.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1907.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1908.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1909.2019_SM w sprawie ustalenia wysokości należności czynszowych z grunty będące własnością Gminy Żory i Skarbu Państwa (64.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1910.2019_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na dostawę, montaż i demontaż dekoracji świątecznych (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1911.2019_ED w sprawie zawarcia umowy na przewóz niepełnosprawnego dziecka do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 im. ks. prof. J. Tischnera ul. Szkolna 5, 44-335 Jastrzębie Zdrój (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1912.2019_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów organizacyjnych "Wielskiej Wigilii na rynku" w dniu 19.12.2019r. w Żorach (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1913.2019_ZKO przeprowadzenia miejskich ćwiczeń obronnych "Jesień 2019" (63.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1914.2019_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/2020 na zlecenie realizacji w roku 2020 zadania publicznego w zakresie prowadzenia w Żorach punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne pora (323.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1916.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1917.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r. (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1918.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r. (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1919.2019_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów organizacyjnych plenerowego programu mikołajkowego (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1920.2019_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów najmu estrady w ramach świątecznych atrakcji dla mieszkańców (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1921.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na remonty bieżące dróg, chodników, parkingów, schodów terenowych w Gminie Miejskiej Żory w 2019r. (24.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1922.2019_ZP w sprawie zawarcia umów z wybranym Wykonawcą w zakresie części 1 i 2 zamówienia w prztargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej w Gminie Żory w 2020 (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1923.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1924.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1925.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (36.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1926.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (37.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1927.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (39.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1928.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1929.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (45.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1930.2019_SM w sprawie zawarcia umowy na zajęcie nieruchomości będącej własnością Gminy Żory reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Żory (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1931.2019_BRM w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 12/2019 na zlecenie realizacji zadań publicznych miasta w roku 2019 (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1932.2019_GKK w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1933.2019_GKK w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1934.2019_SM w sprawie zawarcia umowy najmu kondygnacji 0-3 w budynku położonym przy ul. Rybnickiej z Miejska Biblioteką Publiczną w Żorach (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1935.2019_IMI w sprawie zapłaty za pobieranie opłaty targowej w październiku 2019r. przez Zakłady Techniki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Żorach (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1936.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenie odtworzenia oprawy oświetleniowej wraz z kloszem w latarni znajdującej się przy ul. Szeptyckiego 23 w Żorach (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1937.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenie odtworzenia 1 odbojnicy oraz montażu 2 odbojnic przy słupach znajdujących się przy ul. Boryńskiej w Żorach (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1938.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1939.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory oraz jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2019r. (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1940.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1941.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (36.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1942.2019_BPKS w sprawie wydłużenia terminu głosowania mieszkańców w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 (17.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1943.2019_FB w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta Żory na 2020r. (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1944.2019_FB w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2020-2031 (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1945.2019_SM w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej Sp. zo.o. w Żorach w wysokosci 1.206.000,00 zł (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1946.2019_USC w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 euro na zorganizowanie uroczystości wręczenia medali z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1947.2019_USC w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 euro na zakup materiałów promocyjnych (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1948.2019_SM w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Żorach przy ul. Żwirowej (102.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1949.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1950.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r. (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1951.2019_FB w sprawie wprowadzenia wewnetrznej procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się zz obowiązku przekazywania informacj o schematach podatwkowych w jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym Mia (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1952.2019_ED w sprawie ustalenia zaktualizowanej kwoty dotacji na rok 2019 dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Żory (17.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1953.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy wyposażenia dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Rowień (27.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1954.2019_SO w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dokanania wyceny pojazdu, który został usunięty z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, a obecnie stanowi własnośc Gminy Miejskiej Żory (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1955.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zlecenia wykonania robót budowlanych związanych z remontem mostu na ul. Dworcowej w Żorach w zakresie naprawy spękanej nawierzchni asfaltowej (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1956.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy lodówki i pralko-suszarki dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Rowień (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1957.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy nawozu do trawnika dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Rowień (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1958.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy wyposażenia dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Rowień (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1959.2019_GKK w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1960.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1961.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2019r. (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1962.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zlecenia zabezpieczenia podbudowy drogi ul. Bażanciej w Żorach (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1963.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (19.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1964.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1965.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy dotyczącej zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Żory (30.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1966.2019_SIR w sprawie zmiany dysponenta środków finansowych Urzędu Miasta Żory na 2019r. (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1967.2019_SIR w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1968.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1969.2019_ZP w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego (45.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1970.2019_IS w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia robót związanych z wykonaniem konserwacji rowów, która umożliwi właściwy spływ wód deszczowych (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1971.2019_SM w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu z księgi wieczystej (11.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1972.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (20.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1973.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1974.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1975.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1976.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy 14 kompletów ławostołów dla dzielnicy Osiny (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1977.2019_SIR w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert w otwartym konkursie ofert: Nr 12/2019 na realizację zadań publicznych w 2019 roku oraz zawarcia z wybranym oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego rea (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1978.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1979.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1980.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na roboty budowlne plegające na wykonaniu dojścia do placu zabaw na terenie SP-17 z Traktu Piastowskiego w Żorach (34.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1981.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1982.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1983.2019_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na montaż elementów małej architektury (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1984.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie ramek na tablice rejestracyjne (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1985.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia odtworzenia oprawy na słupie oświetleniowym zlokalizowanym przy al. Otto Sterna w rejonie Przedszkola nr 16 (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1986.2019_BPKS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1987.2019_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1988.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na usługę promocyjną (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1989.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1628.2019 z dnia 25.09.2019r. (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1990.2019_BRM w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r. (16.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1991.2019_BRM w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1992.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówki oświatowej (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1993.2019_FB w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.1876.2019 Prezydenta Miasta Żory (71.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1994.2019_ZGOK w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komart (31.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1995.2019_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Żorach przy ul. Bocznej, stanowiącego własność Gminy Żory (71.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1996.2019_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Żorach na osiedlu Pawlikowskiego, stanowiącego własność Gminy Żory (72.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1997.2019_SM w sprawie wydzierżawienia działki numer 4067/92 z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy (42.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1998.2019_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2441/222 (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1999.2019_SM w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2000.2019_IS w sprawie zakupu sadzonek: 1 szt. dębu szypułkowego, 5 szt. jarzębu szwedzkiego, 4 szt. głogu dwuszyjkowego (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2001.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2002.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (62.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2003.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Ludowego Klubu Sportowego Baranowice z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2004.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Towarzystwa Miłośników Miasta Żory z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2005.2019_SIR w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2006.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r. (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2007.2019_SIR w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.1918.2019 z dnia 08.11.2019r. (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2008.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2009.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r. (609.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2010.2019_SO w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dokanania wyceny pojazdu, który został usunięty z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, a obecnie stanowi własność Gminy Miejskiej Żory (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2011.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na świadczenie usługi zdalnego zarządzania węzłem cieplnym (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2012.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej na cele budowy nowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych na osiedlu Pawlikowskiego w Żorach w (33.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2013.2019_WPS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na pokrycie kosztów przeprowadzenia konferencji pn.: "Uzależnienia - profilaktyka i leczenie" (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2014.2019_SIR w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na przeprowadzenia szkolenia na temat "Zarządzania sobą w stresie i zapobieganie wypaleniu zawodowemu" (37.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2015.2019_BRM w sprawie odwołania członka Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2016.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2017.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2018.2019_OR w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Miejskiej Żory (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2019.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2020.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2021.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2022.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2023.2019_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2019r. (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2024.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (34.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2025.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2026.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (33.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2027.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r. (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2028.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2029.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków placówek oświatowych na 2019r. (402.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2030.2019_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności nieruchomości położonych w Żorach przy ul. Rybnickiej, Poprzecznej w rejonie ulicy Hańcówka (106.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2031.2019_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 4257/148 w celu posadowienia ładowania samochodów elektrycznych (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2032.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2033.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2034.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Miasta Żory na 2019r. (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2035.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2019r. (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2036.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2037.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2038.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2039.2019_OR w sprawie udzielenie zamówienia do 30.000 euro na stałą dostawę prasy dla Urzędu Miasta Żory na 2020r. (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2040.2019_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2041.2019_USC w sprawie sfinansowania zakupu materiałów do archiwizacji dokumentów stanu cywilnego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2042.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy i montażu nadajnika radiowego sygnalizacji włamania dla budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Wodzisławskiej 300 (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2043.2019_SIR w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.1040.2019 z 12 czerwca 2019r. (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2044.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na budowę drogi ul. Familijnej w Żorach (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2045.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zlecenia zabezpieczenia podbudowy dróg ul. Żurawiej i Perkoza w Żorach (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2046.2019_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizację systemu grzewczego (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2047.2019_SM w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębniorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. w Żorach w wysokości 1 702 000, 00 zł (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2048.2019_BRM w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 1/2020 na zlecenie realizacji zadania publicznego miasta w roku 2019 (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2049.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (34.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2050.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2051.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2052.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2053.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2054.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2055.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2056.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2057.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2058.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2059.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (33.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2060.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2061.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (32.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2062.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2063.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r. (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2064.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019 rok (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2065.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019 (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2066.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2067.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2068.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2069.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (124.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2070.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory od spółki z ograniczona odpowiedzialnością Nowe Miasto nieruchomości gruntowych położonych w Żorach przy ul. Morelowej (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2071.2019_SM w sprawie uchylenia zarządzenia nr OR.0050.1365.2019 z dnia 19.08.2019r. w sprawie zapłaty opłaty jednorazowej (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2072.2019_SM w sprawie uchylenia zarządzenia nr OR.0050.1616.2019 z dnia 24.09.2019r. w sprawie zapłaty opłaty jednorazowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2073.2019_SM w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu z księgi wieczystej (11.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2074.2019_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Żorach przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Żory (72.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2075.2019_IMI w sprawie podpisania Aneksu do umowy nr IMI-RUTM.7021.12.113.2018.MK z 01.03.2019r. dotyczącej usługi w zakresie utrzymania i konserwacji terenów zielonych na terenach Gminy Miejskiej Żory w 2019r. (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2076.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2077.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2078.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na dostawę i montaż piramidy linowej za zjeżdżalnią wraz z wykonaniem nawierzchni piaszczystej wokół urządzeń na terenie placu zabaw zlkalizowanego w Żorach w (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2079.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2080.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (34.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2081.2019_MKZ w sprawie zawarcia aneksu nr 5 do umowy Nr MKZ.272.6.2016.EP z 2 stycznia 2017r. (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2082.2019_ZZE w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego w latach 2020-2021 na terenie Gminy Żory i stanowiącego własność Gminy Żory (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2083.2019_OR w sprawie zawarcia umowy użyczenia pomieszczenia przeznaczonego na statutową działalność Rady Dzielnicy Pawlikowskiego i Rady Dzielnicy Powstańców Śląskich (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2084.2019_OR w sprawie zawarcia umów najmu pomieszczeń przeznaczonych na statutową działalność Rad Dzielnic: Księcia Władysława, Korfantego, Zachód i 700-lecia (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2085.2019_OR w sprawie zawarcia umów użyczenia pomieszczeń przeznaczonych na statutową działalność Rad Dzielnic: Śródmieście i Sikorskiego (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2086.2019_FB w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Nr 194/XIII/19 w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r. (147.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2087.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg, chodników, schodów terenowych, parkingów w Gminie Miejskiej Żory w sezonie 2019-2020r. (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2088.2019_BPKS w sprawie współorganizacji imprezy sylwestrowej na żorskim rynku (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2089.2019_WPS w sprawie zmiany regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żorach (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2090.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1953.2019 z dnia 13.11.2019r. w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy wyposażenia dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Rowień (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2091.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1956.2019 z dnia 13.11.2019r. w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy lodówki i pralkoszuszarki dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Rowień (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2092.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1957.2019 z dnia 13.11.2019r. w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy nawozu do trawnika dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Rowień (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2093.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1958.2019 z dnia 13.11.2019r. w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy wyposażenia dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Rowień (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2094.2019_IS w sprawie zawarcia umowy na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2095.2019_IS w sprawie zlecenia prac związanych z wykonaniem zabiegów przy pomniku przyrody nr 13 (nr ewid. 90/2) (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2096.2019_IS w sprawie zlecenia wykonania ekspertyzy dendrologicznej - oceny stanu fitosanitarnego 8 szt. drzew zlokalizowanych na terenie miasta Żory z wytypowaniem drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz drzew wymagających przepro (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2097.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2098.2019_ED w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.1400.2019 z 22.09.2019r. w sprawie udzielenia o wartości do 30.000 euro na wyposażenie Szkoły Podstawowoej nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w podręczn (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2099.2019_GKK w sprawie udzielenia zamówienia oraz zlecenia aktualizacji danych EGiB osób fizycznych o numerach PESEL (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2100.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Żorskiego Towarzystwa Kulturalnego "Kontrapunkt" z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadan (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2101.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2102.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2103.2019_IMI w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy na wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalno-usługowego wraz z wewnetrznymi instalacjami przy ul. Biskupa 38,40 w Żorach (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2104.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2105.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2106.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na doprowadzanie zasilania elektrycznego do szaf teleinformatycznych w budynku Urzędu Miasta Żory (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2107.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (76kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2108.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r. (221.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2109.2019_FB w sprawie zmiany planu dochodów budżetu miasta Żory na 2019r. (171.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2110.2019_FB w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr OR.0050.1.2018 z dnia 2.01.2018r. (347.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2111.2019_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2112.2019_OR w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Miejskiej Żory (102kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2113.2019_BPKS w sprawie sfinansowania kosztu występu zespołu muzycznego podczas Gali Wolontariatu w Żorach (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2114.2019_SO w sprawie udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umów na świdczenie usług w ramach realizacji zadania "Usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2020 roku" (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2115.2019_BPKS w sprawie udzielenie zamówienia do 30.000 euro na wydruk materiałów graficznych (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2116.2019_SIR w sprawie zawarcia umów z wybranymi Wykonawcami w przetargu nieograniczonym na wyposażenie pracowni tematycznych w projekcie pn. "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty" (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2117.2019_IS w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.2096.2019 z dnia 29.11.2019r. dot. zlecenia wykonania ekspertyzy dendrologicznej - oceny stanu fitosanitarnego 8 szt. drzew zlokalizowanych na terenie Miasta Żory (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2118.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na sprawowanie nadzoru serwisowego nad systemem informatycznym w postaci aplikacji służącej do prezentacji rozkładów jazdy w internecie oraz mapy i aktualiza (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2118A.2019_BRM w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert Nr 1/2020 na realizację zadania publicznego w 2019 roku oraz zawarcia z wybranym oferentem umowy powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Dzięgielewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Dzięgielewska
Data wprowadzenia:2019-11-18 10:29:56
Opublikował:Dorota Dzięgielewska
Data publikacji:2019-11-18 10:29:53
Ostatnia zmiana:2019-12-11 12:34:18
Ilość wyświetleń:830

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij