Uchwała opublikowana w dniu 05.08.2020r., poz. 5955

http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5955