BRM.526.2.11.2020.AW

                                                           Żory, dnia 17.09.2020r.

 

 

Ogłoszenie

 

 

Na wniosek Żorskiego Towarzystwa Kulturalnego KONTRAPUNKT w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zamieszczam na okres od 17.09.2020 r. do 24.09.2020 r. ofertę realizacji zadania
pn. „Zajęcia edukacyjne w ramach akcji Zielona Wyspa Żory” złożoną w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, celem zgłaszania uwag.

 

Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 24. września 2020 roku
na adres Biuro Rady Miasta – ul. Rynek 9, 44-240 Żory, na e-mail brm@um.zory.pl
lub tel. 32/43 48 119.

 

                                                                                                          Prezydent Miasta

                                                                                                        /-/ Waldemar Socha