W sprawie:
zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2020-2032.

Data uchwały:
2020-09-17

Numer uchwały:
324/XXII/20

Podjęta przez:
RADA MIASTA ŻORY

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.