W toku procedury odwoławczej w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 do Urzędu Miasta Żory wpłynęło pięć odwołań od  negatywnych ocen weryfikacji projektów.

Listę projektów, których dotyczyły odwołania oraz wyniki odwołań wraz z uzasadnieniem prezentujemy poniżej:

1. Park rekreacyjny dla mieszkańców Żor – wynik odwołania: NEGATYWNY – uzasadnienie do pobrania (skan) oraz plik pdf

2. Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym oraz parkingiem – wynik odwołania: NEGATYWNY  uzasadnienie do pobrania (skan) oraz plik pdf

3. Budowa drogi ul. Karpackiej i ul. Statki w Żorach wraz z odwodnieniem i oświetleniem – wynik odwołania: NEGATYWNY  uzasadnienie do pobrania (skan)oraz plik pdf

4. Budowa systemu Airly do pomiaru jakości powietrza w Żorach – wynik odwołania: POZYTYWNY – uzasadnienie do pobrania (skan) oraz plik pdf

5. „Przystanek Zachód” – koncepcja zagospodarowania ogólnomiejskiej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej mieszkańca przy stawie ERG - wynik odwołania: POZYTYWNY  uzasadnienie do pobrania (skan) oraz plik pdf