Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 i 2 zamówienia