Załącznik nr 3 do SIWZ - SSTWiOP wraz z załącznikami