Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie części 1 i 2 zamówienia