BRM.526.2.2.2021.AW                                        Żory, dnia 26.02.2021r.

 

 

 

Ogłoszenie

  

Na wniosek Klubu Abstynentów „Ster” w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zamieszczam na okres od 26.02.2021 r. do 05.03.2021 r. ofertę realizacji zadania pn. „Odbuduj swoje życie – weź kurs na trzeźwość” złożoną w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, celem zgłaszania uwag.

 

Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 5. marca 2021 roku na adres Biuro Rady Miasta – ul. Rynek 9, 44-240 Żory, na e-mail brm@um.zory.pl lub tel. 32/43 48 119.

 

 

                                                                                                    

Prezydent Miasta

/-/Waldemar Socha