Odpowiedzi na pytania i ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia