W sprawie:
ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Żorach.

Data uchwały:
2021-06-24

Numer uchwały:
436/XXXI/21

Podjęta przez:
RADA MIASTA ŻORY

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzoienniku Urzędowym Wojew. Śl.