W sprawie:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory.

Data uchwały:
2021-07-29

Numer uchwały:
449/XXXII/21

Podjęta przez:
RADA MIASTA ŻORY

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojew. Śl.