W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Żory nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Dworcowej 22 w Żorach.

Data uchwały:
2021-11-25

Numer uchwały:
488/XXXVI/21

Podjęta przez:
RADA MIASTA ŻORY

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.