ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Następujące wnioski :

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (ogródki piwne, stragany, ekspozycja towaru itp.),
  3. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej,
  4. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót,
  5. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu umieszczenia obiektu lub urządzeń infrastruktury technicznej,
  6. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklamy,

 

dostępne są  w Urzędzie Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory w Informacji,
w systemie  elektronicznej skrzynki podawczej (https://zory.eboi.pl/ ) na stronie bip.zory.pl oraz pod zakładką Wydział Infrastruktury Miejskiej – formularze do pobrania.

 

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.  Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się na podstawie Uchwały
Nr 270/XVIII/20 Rady Miasta Żory z dnia 28.05.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2020 r. poz. 4411).

Za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, reklam bez zezwolenia zarządca drogi pobiera kary pieniężne w wysokości 10-krotnej naliczonej opłaty zgodnie z uchwałą jw.

 

 

Wydanie zezwolenia jest zwolnione z pobrania opłaty skarbowej na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

Wszelkich informacji w sprawie zajęcia pasa drogowego

można zasięgnąć w Wydziale Infrastruktury Miejskiej,

Referat Inżynierii Miejskiej i Transportu,

pok. 4, tel. 43-48-226.