INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W ŻORACH

 

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Pani Grażyna Prokopenko zamieszkała w Żorach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka wykazała się :

·        szerokim zakresem wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej w ogłoszeniu pracy,

·        dobrą znajomością funkcjonowania samorządu,

·        wysokim poziomem kultury osobistej,

·        osobowością i doświadczeniem gwarantującym prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków

 

/-/  Weronika Cębrzyna

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Żory dnia 19 lutego 2008 r.