Miejski Konserwator Zabytków

EWA PAŃCZYK 

Urząd Miasta Żory

Al. Wojska Polskiego 25

pok. 300 

tel. 32 43 48 279

mkz@um.zory.pl