Zakres zadań Wydziału Promocji, Kultury i Sportu wyszczególniony jest w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Żory

Regulamin Organizacyjny