Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

Zgromadzenia - postępowanie ws. organizacji zgromadzenia.

Informacje ogólne.

W związku z wejściem w życie w dniu 14 października 2015 roku z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2015 poz. 1485) zostały wprowadzone nowe zasady zgłaszania zgromadzeń.

Przepisy ustawy regulują organizowanie, odbywanie oraz rozwiązywanie zgromadzeń.

 

Przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej oraz odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

 

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu gminy nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

 

Zgodnie z art. 10 cytowanej ustawy w zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:

 

1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres

do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj

i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

2. Imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj

i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

3. Cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

4. Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

5. Informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia,

o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

 

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

1. Pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia

w przypadku jego wyznaczenia;

2. Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia

w przypadku jego wyznaczenia w celu wyposażenia przez organ gminy przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator.

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

 

Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy zgłaszać:

 

Urząd Miasta Żory

Zespół Spraw Społecznych

Ul. Rynek 9

44-240 Żory

Tel. 32 4348134, 32 4348135

Fax.32 4348151

zss@um.zory.pl

 

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, zawiadamia o zamiarze jego zorganizowania właściwe centrum zarządzania kryzysowego telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zgodnie z art. 22 ww.  ustawy w zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w ramach postępowania uproszczonego organizator zgromadzenia podaje:

1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

2. Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

3. Ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy zgłaszać:

 

Urząd Miasta Żory

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Ul. Rynek 9

44-240 Żory

tel. 32 4348111, 32 4348171

tel. kom. 604 145 600

zko@um.zory.pl

 

 

Zgromadzenia spontaniczne

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Załączniki

Zgromadzenia - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym (72.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jakub Kozłowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jakub Kozłowski
Data wprowadzenia:2015-11-16 10:33:39
Opublikował:Jakub Kozłowski
Data publikacji:2015-11-16 10:36:09
Ostatnia zmiana:2015-11-16 10:38:16
Ilość wyświetleń:872
Gmina Miejska Żory
Al.Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij