Informację o stanie mienia na dzień 31.12.2015 r. sporządzono opierając się na art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zmianami).

 

Żory, marzec 2016 r.