Informację opracowano za rok 2016 zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z  dnia 27   sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

 

 

 

Żory, marzec 2017 r.