Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

Rejestr placówek wsparcia dziennego, posiadających wydane przez Prezydenta Miasta Żory zezwolenie na prowadzenie działalności, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Symbol:


Wydział:
Zespół Spraw Społecznych

Podstawa prawna:
Art.19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.).

Opłaty:
Za zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nie pobiera się opłaty.

Termin odpowiedzi:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nastąpi w terminie ustawowym,
tj. 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.


Jednostka odpowiadająca:
Zespół Spraw Społecznych

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub o cofnięciu zezwolenia odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Uwagi:
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta Żory
Zespół Spraw Społecznych
ul. Rynek 9
44-240 Żory

Forma załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub odmowa wydania zezwolenia.
Zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony.
Prezydent odmawia wydania zezwolenia, w przypadku, gdy:
a) podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie;
b) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr
o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, w terminie 14 dni
od zaistnienia tychże zmian.
Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:
a) przestał spełniać warunki określone w ustawie;
b) nie przedstawi na żądanie Prezydenta Miasta Żory, w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów Prezydent wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo
na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.


Wymagane dokumenty: wypełniony wniosek

Załączniki do wniosku:
1. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie, której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność ( nie są wymagane przy placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę).
2. Odpis z właściwego rejestru.
3. Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP.
4. Statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt.
5. Regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt.
6. Informacja o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego.
7. Informacja o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek
na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarancyjnych Świadczeń Pracowniczych.
8. Pozytywna opinia Miejskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
9. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego


Uwagi:
Informacji na temat uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego udziela pracownik Zespołu Spraw Społecznych pani Natalia Emelina.
Tel. 32 4348135
e-mail: zss@um.zory.pl

Dokumenty

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik - wzór oświadczenia o posiadaniu nr REGON i NIP (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik - wzór oświadczenia o sposobie finansowania placówki (1) (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rejestr placówek wsparcia dziennego (10.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jakub Kozłowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jakub Kozłowski
Data wprowadzenia:2018-08-06 14:51:30
Opublikował:Jakub Kozłowski
Data publikacji:2018-08-06 15:00:50
Ostatnia zmiana:2019-03-04 09:06:46
Ilość wyświetleń:2120

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij