Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

październik 1480-1676

Załączniki

OR.0050.1480.2018_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup wraz z przesłaniem aplikacji SWN do kalkulacji średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz naliczania jednorazowego dodatku uzupełniajacego (jdu) na rok 2018 (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1481.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1482.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2018r. (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1483.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1484.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1485.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1486.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1487.2018_BPKS w sprawie udzielenia Żorskimu Towarzystwu Kulturalnemu "Kontrapunkt" wsparcia z budżetu gminy w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji miasta Żory pn. "Promocja Mista Żory poprzez (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1488.2018_OR w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 euro oraz sfinansowania wykonania kart do głosowania w wyborach samorządowych do Rady Miasta Żory i Prezydenta Miasta Żory (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1489.2018_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawca w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg, chodników, schodów terenowych, parkingów w Gminie Miejskiej Żory w sezonie 2018-2019 (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1490.2018_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości położonej w Żorach przy ul. Łąkowej (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1491.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1492.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2018r. (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1493.2018_IMI w sprawie zapłaty za pobieranie opłaty targowej we wrześniu 2018 r. przez Zakłady Techniki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnścią w Żorach (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1494.2018_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2018r. (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1495.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro z zlecenia awaryjnych remontów bieżących dróg na terenie Gminy Miejskiej Żory (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1496.2018_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro z zlecenia wykonania podwieszenia oprawy oświetleniowej na słupie przy skrzyżowaniu ulicy Jagodoweej z ulicą Wiklinową w Żorach (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1497.2018_SM w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie z księgi wieczystej GL1X/00022213/6 prawa odkupu (12kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1498.2018_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Żorach przy ul. Moniuszki stanowiązgo własność Gminy Żory (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1499.2018_SM w sprawie zawarcia umowy z rzeczoznawcą majątkowym na sporządzenie operatu szacunkowego w ramach postępowania w sprawie o zwrot nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1500.2018_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1304.2018 z dnia 5.06.2018r. (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1501.2018_IMI w sprawie sfinansowania kosztów przekroczeń obmiarowych związanych z budową i utwardzeniem dróg w Żorach - etap V. Część 2 - Nawierzchnie asfaltowe w Żorach (27.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1502.2018_SM w sprawie zawarcia umowy na zajęcie nieruchomości będącej we własności Skarbu Państwa reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Żory (18.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1503.2018_SM w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. (29.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1504.2018_FB w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Nr 584/XLVII/18 w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r. (308.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1505.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup 43 szt. wkładów do koszy ulicznych zlokalizowanych wzłuż ul. Boryńskiej oraz ul. Wodzisławskiej (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1506.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1507.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2018r. (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1508.2018_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 EURO i zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do zasilania tężni solankowej przy ul. Folwareckiej w Żorach (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1509.2018_ZZE w sprawie zawarcia umów z wybranym Wykonawcą w zakresie części 1 i 2 zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej w Gminie Żory w latach 2018 - 2019 (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1510.2018_GKK w sprawie powołania komisji w celu wyłączania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1511.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie Miasta Żory na 2018r. (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1512.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r (29.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1513.2018_OR w sprawie sfinansowania wynagrodzenia dla urzędników wyborczych (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1514.2018_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizację systemu grzewczego (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1515.2018_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizację systemu grzewczego (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1516.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na wykonanie usługi wprowadzenia i obsługi rozliczania czasu postoju w Strefia Płatnego Parkowania w Żorach z wykorzystaniem telefonów komórkowych - system "moBILET" (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1517.2018_IS w sprawie udzielenia zamówienia na bezpłatny odbiór zużytych baterii od mieszkańców miasta Żory z punktów zlokalizowanych w placówkach oświatowych, administracjach osiedlowych oraz budynkach Urzędu Miasta (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1518.2018_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1519.2018_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia na Rzecz Kultury "Kantata" z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1520.2018_IS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1521.2018_IS w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zakup 24 drzew gat. dąb błotny (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1521A.2018_SM w sprawie zapłaty opłaty notarialnej i sądowej (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1522.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1523.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (32.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1524.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1525.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1526.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1527.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2018r. (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1528.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1529.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2018r. (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1530.2018_ZI w sprawie udzielenia zamówień jednostkowych o wartości do 30.000 euro na dostawę czytników dowodów osobistych e-dowody (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1531.2018_IMI w sprawie zawarcia umów z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego w Żorach w zakresie części 1 i 2 zamówienia (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1532.2018_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup wraz z dostawą siedmiu komputerów przenośnych w ramach projektu: "Zaloguj się w Żorach - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Żor" (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1533.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (75.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1534.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r. (146.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1535.2018_ZI w sprawie udzielenia zamówień jednostkowych o wartości do 30.000 euro na zakup asysty technicznej z aktualizacji licencji programów USC (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1536.2018_IMI w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań dla utrzymania dróg, funkcjonowania komunikacji i służb komunalnych w okresie zimy 2018/2019r. (47.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1537.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1538.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1539.2018_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż monitoringu wizyjnego w Żorach (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1540.2018_ZP w sprawie zawarcia umów z wybranymi Wykonawcami w przetargu nieograniczonym na budowę i utwardzenie dróg w Żorach - etap XI (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1541.2018_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenie wykonania szczegółowej inwentaryzacji drzew zlokalizowanych przy odcinkach dróg ul. Szczejkowickiej, Tęczowej, Włościańskiej, Reja (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1542.2018_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r. (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1543.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (29.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1544.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1545.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (34.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1546.2018_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r. (33.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1547.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1548.2018_ZKO w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1549.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (33.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1550.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r. (43.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1551.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1552.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1553.2018_FB w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1554.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2018r. (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1555.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie i montaż zadaszeń nad schodami i oknami piwnicznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcacych im. Karola Miarki w Żorach (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1556.2018_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1557.2018_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Fundację "Teano" w Żorach oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1558.2018_BPKS w sprawie wykonania kampanii promocyjnej Gminy Miejskiej Żory (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1559.2018_ZGOK w sprawie udzielenia zamówienia o wartosci do 30.000 euro na mycie zewnętrzne i odmalowanie całej powierzchni 18 szt. pojemników typu "dzwon" zlokalizowanych na placykach gospodarczych zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Żory (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1560.2018_SM w sprawie zapłaty opłaty notarialnej i sądowej (18.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1561.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 3734/76 (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1562.2018_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2997/130 (41.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1563.2018_SM w sprawie dzierżawy działki numer 3457/160 na rzecz Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach (40.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0060.1564.2018_ZK w sprawie zmiany zarządzenia OR.0050.134.2018 z 30.01.2018r. w sprawie planu kontroli dotacji na 2018 rok (43.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1565.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (32.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1566.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (33.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1567.2018_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r. (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1568.2018_FB w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1569.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1570.2018_FB w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1571.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1572.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1573.2018_ZG w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 euro na sprzedaż, dostarczenie i uruchomienie urządzenia monochromatycznego (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1574.2018_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1575.2018_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartosci do 30.000 euro i zawarcia umowy na doposażenie i wykonanie prac naprawczych urządzen na psim placu zabaw w Parku Cegielnia (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1576.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1577.2018_ZI w sprawie udzielenia zamówień jednostkowych o wartości do 30.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego na wybory samorządowe (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1578.2018_SIR w sprawie powołani zespołu zadaniowego w celu realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory" (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1579.2018_ZGOK w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na wydruk 400 szt. naklejek na pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów związanych z zasadmi prawidłowej segregacji odpadów (29.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1580.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1581.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r. (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1582.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie termomodernizacji części sciany budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcacych im. Karola Miarki w Żorach (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1583.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1584.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1585.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1586.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1587.2018_ZSS w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania III części zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowj w formie dotacji celowej na podstawie umowy nr ZSS.2151.4.2018.KW z dnia 02.01.20 (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1588.2018_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (31.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1589.2018_ED w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1590.2018_ED w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1591.2018_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1592.2018_BPKS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1593.2018_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1594.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na pełnienie nadzoru autorskiego na rozbudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 przy ul. Wysokiej 13 w Żorach i przebudowaniem przyłącza gazu (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1595.2018_IS w sprawie dofinansowania organizacji konkursu "Powiatowy Konkurs Ekologiczny" (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1596.2018_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na przebudowę placu im. Księcia Władysława przy ul. Boryńskiej w Żorach (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1597.2018_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizację systemu grzewczego (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1598.2018_IMI w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1599.2018_ZZE w sprawie udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do zasilania oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II w Żorach (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1600.2018_MKZ w sprawie zaakceptowania sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadania, tj. dotacji celowej na pokrycie nakładów koniecznych za wykonanie prac konserwatorskich i rekonsytukcyjnych części elementów drewnianej bramy z naświetl (41.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1601.2018_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1602.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2018r. (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1603.2018_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r. (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1604.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1605.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na dostawę i montaż mebli do centrum monitoringu Komendy Miejskiej w Żorach (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1606.2018_SM w sprawie zawarcia ugody dot. ustanowienia służebności przesyłu pomiędzy właścicielem, Miastem na prawach powiatu a Polską Spółką Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu (24.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1607.2018_SM w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1608.2018_SM w sprawie zawarcia ugody dot. ustanowienia służebności przesyłu pomiędzy właścicielem, Gminą Miejską Żory a Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Oddział w Gliwicach (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1609.2018_SM w sprawie zawarcia ugody dot. ustanowienia służebności przesyłu pomiędzy użytkownikiem wieczystym Gminą Miejską Żory a TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Odddział w Gliwicach (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1610.2018_SM w sprawie zawarcia ugody dot. ustanowienia służebności przesyłu pomiędzy użytkownikiem wieczystym Gminą Miejską Żory a TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Odddział w Gliwicach (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1611.2018_SM w sprawie zawarcia umowy na zajęcie nieruchomości będącej własnością Gminy Żory reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Żory (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1612.2018_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Żorach przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Żory (77.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1613.2018_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Żorach przy ul. Bocznej, stanowiącego własność Gminy Żory (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1614.2018_SM w sprawie zawarcia ugody dot. ustanowienia służebności przesyłu pomiędzy właścicielem Gminą Miejską Żory a TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Odddział w Gliwicach (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1615.2018_SM w sprawie zawarcia ugody dot. ustanowienia służebności przesyłu pomiędzy właścicielem Gminą Miejską Żory a TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Odddział w Gliwicach (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1616.2018_SM w sprawie zawarcia ugody dot. ustanowienia służebności przesyłu pomiędzy właścicielem Skarbem Państwa reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Żory a TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Odddział w Gliwicach (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1616A.2018_IMI w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr IMI-RUTM.7021.10.7.2018.MK z dnia 20.08.2018r. na dostawę 2 szt. osłon przeciwsłonecznych (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1617.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1618.2018_OR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1619.2018_ED w sprawie udzielenia zaktualizowanej kwoty dotacji na rok 2018 dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie miasta Żory (18.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1620.2018_IS w sprawie przyjęcia rozliczenia wstępnego i płatności dotacji celowej na modernizacje systemu grzewczego (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1621.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1622.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2018r. (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1623.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (22.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1624.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2018r. (24.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1625.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1626.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1627.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na uporządkowanie nieruchomości położonej na działkach 1239/150, 1238/150 oraz 1302/150 zlokalizowanych przy ul. Górniczej z zalegających odpadów (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1628.2018_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018r. (27.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1629.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1630.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1631.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1632.2018_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadani i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego "GREEN" z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pu (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1633.2018_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1634.2018_MKZ w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1635.2018_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1636.2018_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na zakup materiałów promocyjnych dla miasta Żory z przeznaczeniem na I Żorski Bieg Biało-Czerwony (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1637.2018_FB w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (20.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1638.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1639.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1640.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi ul. Owocowej w Żorach - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi" (29.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1641.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcie umowy na wykonanie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji (wraz z inwentaryzacją obiektu na potrzeby audytu energetycznego) w budynkach zlokalizowanych (32.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1642.2018_ZGOK w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na dostawę 50 szt. fabrycznie nowych pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1643.2018_OR w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1644.2018_OR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1645.2018_OR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1645A.2018_OR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (22.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1646.2018_BPKS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1647.2018_BPKS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1648.2018_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów organizacyjnych "Wielkiej Wigilii na rynku" w dniu 21.12.2018r. w Żorach (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1649.2018_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup 2 szt. pylonów na Rondo Wodzisławskie (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1650.2018_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów organizacyjnych plenerowego programu mikołajkowego (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1651.2018_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania I części zadania i przyjęcia rozliczenia Fundacja Caritas Katowice z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1652.2018_BPKS w sprawie organizacji koncertu Żorskiej Orkiestry Kameralnej w ramach miejskich obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polską (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1653.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (115.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1654.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r. (365.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1655.2018_IS w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia robót związanych z wykonaniem konserwacji rowów, która umożliwi właściwy spływ wód deszczowych (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1656.2018_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2018r. (44.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1657.2018_BPKS w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu Na Rzecz Kultury Kantata wsparcia z budżetu gminy w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji miasta Żory (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1658.2018_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcie umowy na wycinkę i pielęgnację drzew na terenie cmentarza przy ul. Klimka (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1659.2018_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r. (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1660.2018_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2018r. (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1661.2018_IS w sprawie zlecenie usługi monitorowania zanieczyszczeń powietrza przy użyciu drona NOSACZ (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1662.2018_SM w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej GL1X/00002789/8 (15.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1663.2018_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych położonych w Żorach na os. Powstańców Śląskich stanowiących własność stanowiących własność Gminy Miejskie Żory (108.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1664.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (27.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1665.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1666.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1667.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1668.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1669.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2018r. (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1670.2018_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2018r. (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1671.2018_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2018r. (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1672.2018_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli żorskich szkół i placówek oświatowych (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1673.2018_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli żorskich szkół i placówek oświatowych (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1674.2018_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli żorskich szkół i placówek oświatowych (27.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1675.2018_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2018r. (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1676.2018_FB w sprawie zmian w planie wydatków placówki oświatowej na 2018r. (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Dzięgielewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Dzięgielewska
Data wprowadzenia:2018-10-12 12:53:48
Opublikował:Dorota Dzięgielewska
Data publikacji:2018-10-12 12:53:57
Ostatnia zmiana:2018-11-13 14:22:51
Ilość wyświetleń:1146

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij