Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

luty 179-322

Załączniki

OR.0050.179.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (18.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.180.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.181.2019_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizację systemu grzewczego (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.182.2019_SM w sprawie przyjęcia regulaminu prowadzenia listy biegłych rzeczoznawców majątkowych, zasad wynagradzania biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz sporządzania operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez P (358.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.183.2019_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizację systemu grzewczego (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.184.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.185.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.186.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz ogrodzenia placu zabaw zlokalizowanego w Żorach przy ul. Bocznej (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.187.2019_SIR w sprawie zmiany zarządzenia na OR.0050.1240.2018 z dnia 27.08.2018r. dotyczącego powołania zespołu zadaniowego w celu realizacji projektu pn. "E-Żory - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory" (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.188.2019_SIR w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.920.2018 z dnia 25.06.2018r. dotyczącego powłania zespołu zadaniowego w celu realizacji projektu pn. "Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej" w ramach RPO WSL (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.189.2019_ZSS w sprawie pokrycia wydatków związanych z dofinansowaniem z budżetu Miasta Żory w 2019 r. działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.190.2019_SIR w sprawie przyjęcia "Zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Żory" (135.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.191.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na wykonanie dekoracji balonowej w dniu 24.02.2019r. podczas Urodzin Miasta Żory (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.193.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na sprzedaż i dostawę szafy aktowej (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.194.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie oświetlenia boiska na os. Gwarków (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.195.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.196.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.197.2019_SM w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Żorach przy ul. Sadowej, Brzoskwiniowej i Aroniowej (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.198.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.199.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie rozgałęźnika do ładowania telefonów komórkowych (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.200.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.201.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r. (82.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.202.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.203.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.204.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zlecenia remontu nawierzchni asfaltowej ul. Rubinowej (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.205.2019_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcie umowy na dostawę kaskadowych konstrukcji kwietnikowych (27.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.206.2019_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro oraz zawarcia umowy na dostawę i montaż progów zwalniających wyspowych typu "Quartet" (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.207.2019_IMI w sprawie sfinansowania kosztów przekroczeń obmiarowych związanych z budową i utwardzeniem dróg w Żorach - etap X. Przebudowa dróg ulic Pukowca, Strażackiej i Kościelnej w Żorach - etap I (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.208.2019_MOPS w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego oraz uzupełnienia składu Zespołu (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.209..2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na przygotowanie poczęstunku z przeznaczeniem dla uczestników organizowanych Urodzin Miasta Żory w dniu 24.02.2019r. (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.210.2019_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na udostępnienie systemu vEdukacja Nabór w zakresie aplikacji: Przedszkola (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.211.2019_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na udostępnienie systemu vEdukacja Nabór w zakresie aplikacji: Szkoły ponadgimnazjalne (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.212.2019_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na udostępnienie programu komputerowego Sigma wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.213.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Żory z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizac (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.214.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie kart survivalowych (20.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.215.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i przyjęcia rozliczenia Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.216.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i przyjęcia rozliczenia Towarzystwa Miłośników Miasta Żory z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.217.2019_ZSS w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania II części zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie umowy ZSS.2151.13.2016.KW z dnia 09.08.2016r. (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.218.2019_IS w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia robót związanych z bieżącym utrzymaniem elementów kanalizacji deszczowej w 2019r. (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.219.2019_GKK w sprawie udzielenia zamówienia oraz zlecenia oprawy dowodów zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.220.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.221.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.222.2019_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.223.2019_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetragowej nawynajem lokalu użytkowego (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.224.2019_SM w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości opisanej w ksiedze wieczystej nr GL1X/00025794/3 (17.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.225.2019_SM w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie obciążenia z działu IV księgi wieczystej nr GL1X/00024668/4 (14.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.226.2019_BRM w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 6/2019 i 7/2019 na zlecenie realizacji zadań publicznych miasta w roku 2019 (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.227.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.228.2019_ZSS w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania I części zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie umowy ZSS.2151.8.2018.KW z dnia 05.01.2018r. (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.229.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalno-usługowego wraz z wewnętrznymi instalacjami przy ul. Biskupa 38, 40 w Żorach wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytko (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.230.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy i montażu 7 wskaźnikowych czujników jakości powietrza PM10, PM2 (29.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.231.2019_BPKS w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej "Eventyr" wsparcia z budżetu gminy w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji miasta Żory pn. "5 Rajd Wilczy" (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.232.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie toreb z juty (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.233.2019_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców miasta w ramach projektu: "Zaloguj się w Żorach - poniesienie kompetencji cyfrowych mieszk (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.234.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (56.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.235.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (59.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.236.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (56.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.237.2019_IMI w sprawie zapłaty za pobieranie opłaty targowej w styczniu 2019 r. przez Zakłady Techniki Komunalanej Spółka z ograniczoną opowiedzialnością w Żorach (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.238.2019_IS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na usługę zaprojektowania, wykonania i dostawy 1 sztuki jednostronnej tablicy informacyjnej (36.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.239.2019_GKK w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą na wykonanie podziałów nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Żory w 2019r. (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.240.2019_IS w sprawie przyjęcia rozliczenia wstępnego i płatności dotacji celowej na modernizację systemu grzewczego (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.241.2019_IS w sprawie przyjęcia rozliczenia wstępnego i płatności dotacji celowej na modernizację systemu grzewczego (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.242.2019_SM w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory położonej przy ulicy Wodociągowej (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.243.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie parasoli (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.244.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie długopisów metalowych, zawieszek odblaskowych, smyczy reklamowych, worków gimnastycznych, kubków JOY, parasoli składanych, kredek świecowych, podkładek kor (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.245.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy i montażu filtrów sekcji nawiewu w centrali wentylacyjnej budynku Miejskiego Żłobka na os. Sikorskiego w Żorach (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.245A.2019_BRM w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert w otwartych konkursach ofert Nr 6/2019 i Nr 7/2109 na realizację zadań publicznych w 2019 roku oraz zawarcia z wybranymi oferentami umów wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji (125.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.246.2019_ZZS w sprawie zawarcia umowy dotyczącej aktywizacji zawodowej dla Repatrianta w formie zwrotu kosztów poniesionych przez Pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.247.2019_ED w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na prowadzenie elektronicznego programu do obsługi procesu dotowania szkół niepublicznych (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.248.2019_BPKS w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu Kulturalno-Sportowemu "Green" wsparcia z budżetu gminy w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji miasta Żory pn. "Organizacja pokazów jazdy ekstr (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.249.2019_ED w sprawie zmiany dysponenta środków finansowych Urzędu Miasta Żory na 2019r. (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.250.2019_ED w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.251.2019_GKK w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.252.2019_GKK w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.253.2019_GKK w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.254.2019_GKK w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.255.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na usługę związaną z prowadzeniem strony na Facebooku oraz kampanii reklamowych Facebook Ads na profilu: "Żory" - www.facebook.com/miasto.zory. (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.256.2019_SM w sprawie wydzierżawienia na okrs 3 lat części działki numer 2411/142 zabudowanej garażem samochodowym (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.257.2019_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2441/222 (34.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.258.2019_SM w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej Żory udziałów w nieruchomości położonej w Żorach, zajętej pod drogę przy ul. Srebrnej (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.259.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zlecenia awaryjnych remontów brukarskich (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.260.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zlecenie wykonania przeglądów szczegółowych oraz ekspertyz na wybranych obiektach inżynierskich w Żorach (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.261.2019_BPKS w sprawie zlecenia produkcji i emisji felietonu telewizyjnego w audycji "Kalejdoskop Regionów" w Telewizji TVS w związku z galą "Elektronika - by żyło się łatwiej" (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.262.2019_BRM w sprawie powołania składu osobowego Żorskiej Rady Seniorów (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.263.2019_BRM w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert Nr 8/2019 i Nr 9/2019 na zlecnie realizacji zadań publicznych miasta w roku 2019 (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.264.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019 r. (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.265.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków miasta Żor (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.266.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.267.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r. (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.268.2019_ED w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019 r. (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.269.2019_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r. (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.270.2019_ED w sprawie sfinansowania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych miasta Żory (82.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.271.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie body niemowlęcych (20.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.272.2019_BPKS w sprawie organizacji Gali Finałowej ogólnopolskiego konkursu "Elektronika - by żyło się łatwiej" (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.273.2019_ZP w sprawie zawarcia umów z wybranymi Wykonawcami w przetargu nieograniczonym na doposażenie pracowni w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory" (116.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.274.2019_ZSS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup nagród oraz innych materiałów i towarów związanych z realizacją Powiatowego Konkursu Wiedzy Profilaktycznej pn. "Z profilaktyką na TY" organizowanego przez Zespół Szkó (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.275.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Ochotniczej Straży Pożarnej Żory z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego w (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.276.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019 rok (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.277.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.278.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.279.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.280.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r. (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.281.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją budowy stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Żorach (32.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.282.2019_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 10/2019 na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (260.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.283.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie projektu przebudowy i zabezpieczenia sieci oświetlenia ulicznego w Żorach na os. Pawlikowskiego w rejonie budynków nr 11 i nr 14 (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.283A.2019_IMI w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy na przebudowę Placu im. Księcia Władysława przy ul. Boryńskiej w Żorach (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.284.2019_ZSS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.285.2019_ZSS w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2019r. (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.286.2019_IS w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r. (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.287.2019_IS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.288.2019_IS w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia robót związanych z wykonaniem wygrodzeń herpetologicznych (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.289.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji przeciwpożarowej dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 17 w Żorach (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.290.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych w związku z akcją "Książka dla Trzylatka" (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.291.2019_ZGOK w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na wdrożenie usługi EcoHarmonogram (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.292.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy na kompleksowe utrzymanie w 2019 roku placów zabaw będących w administrowaniu Gminy Miejskiej Żory (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.293.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Żory z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizac (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.294.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r. (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.295.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Ludowego Klubu Sportowego przy ul. Wodzisławskiej 213 (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.296.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (18.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.297.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.298.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r. (43.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.299.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2019r. (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.300.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r. (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.301.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym Urzedu Miasta oraz jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2019r. (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.302.2019_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie "ECCE HOMO" w Żorach oraz zawarcia z oferentami umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.303.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej remontu przejścia podziemnego łączącego szatnie z boiskiem Ludowego Kubu Sportowego Rój w Żorach przy ul. Wodzisławskie (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.304.2019_BPKS w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu Hard Enduro Team Żory wsparcia z budżetu gminy w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji miasta Żory pn.: "Reprezentowania miasta Żory poprzez za (33.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.305.2019_SM w sprawie wydzierżawienia działki numer 1039/18 (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.306.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.307.2019_SM w sprawie ogłoszenia trzeciego, nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Żorach przy ulicy Harcerzy Buchalików (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.308.2019_SM w sprawie zapłaty opłaty notarialnej i sądowej (18.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.309.2019_SM w sprawie wydzierżawienia działki numer 3002/87 na rzecz ZHP-Chorągiew Śląska Komenda Hufca Żory (40.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.310.2019_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2441/222 (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.311.2019_GKK w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro oraz zawarcia umowy na "wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz cyfrowej ortofotomapy dla obszaru miasta Żory" (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.312.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na utrzymanie i konserwcję terenów zielonych na terenach Gminy Miejskiej Żory w 2019 r. - etap I (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.313.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na remonty bieżące dróg, chodników, parkingów, schodów terenowych w Gminie Miejskiej Żory w 2019r. (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.314.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy fiansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Prowadzenie piłkarskiej d (24.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.315.2019_BPKS w sprawie zmiany Zarzadzenia z dnia 08.02.2019r. w sprawie wykonania kart survivalowych (19.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.316.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wydzielenie do odrębnej strefy pożarowej pomieszczenia rozdzielni elektrycznej w budynku Urzędu Miasta Żory (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.317.2019 _SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych (32.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.318.2019_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r. (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.319.2019_BPKS w sprawie udzielenia Klubowi Kolarskiemu Żory wsparcia z budżetu gminy w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji miasta Żory pn.: "Zakup odzieży kolarskiej z emblematami promującymi (32.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.320.2019_FB w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Nr 73/V/19 w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r. (117.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.321.2019_ZSS w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację Programu pn.: "Badanie przesiewowe słuchu uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu miasta Żory" oraz powołania Komisji Konkursowej do wyb (33.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.322.2019_IS w sprawie zaakceptowania rozliczenia końcowego Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach z udzielonej na podstawie umowy nr IS.3037.1.2.2018.MK z dnia 10.08.2018r. dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń w (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Dzięgielewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Dzięgielewska
Data wprowadzenia:2019-02-07 11:03:23
Opublikował:Dorota Dzięgielewska
Data publikacji:2019-02-07 11:03:32
Ostatnia zmiana:2019-04-24 08:30:54
Ilość wyświetleń:1018

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij