Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

marzec 323-533

Załączniki

OR.0050.323.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r. (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.324.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2019r. (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.325.2019_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na przygotowanie inwentaryzacji przyrodniczej obszaru źródliskowego rzeki Rudy ze szczególnym uwzględnieniem okolicy stawu Śmieszek (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.326.2019_MDPS w sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utrzymania w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Żorach (17.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.327.2019_ZGOK w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na dostawę 45 szt. używanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu "DZWON" (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.328.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z Polską Spółką Gazownictwa na przyłączenie do sieci gazowej budynku zaplecza sportowego zlokalizowanego przy ul. Minimalnej (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.329.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej wzdłuż ulicy Klimka z Żorach (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.330.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.2015.2019 z dnia 07.02.2019r. (16.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.331.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie maskotek pluszowych "Żorek" i "Żorka" (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.332.2019_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów zakwaterowania i wyżywienia grupy uczestników Gali Finałowej ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najciekawszy projekt z dziedziny elekroniki, automatyki lub informatyki "El (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.333.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r. (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.334.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.335.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.336.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r. (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.337.2019_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.338.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r. (55.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.339.2019_FB w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2019r. (60.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.340.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 euro na wykonanie koncertu Żorskiej Orkiestry Kameralnej w Żorach (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.341.2019_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2019r. (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.342.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.343.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.344.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.345.2019_SM w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntu pod ustawienia trzech ogródków sezonowych na płycie rynku (54.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.346.2019_SM w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. w Żorach w wysokości 682 000,00 zł (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.347.2019_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2441/222 (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.348.2019_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 2441/222 (38.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.349.2019_SM w sprawie wydzierżawienia działki numer 277/11 i 278/11 (39.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.350.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Lasoki wraz z odwodnieniem w Żorach (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.351.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia odtworzenia oprawy oświetleniowej w latarni znajdującej się przy ul. Kościuszki w rejonie sklepu Biedronka w Żorach (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.352.2019_SIR w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (20.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.353.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.354.2019_ZP w sprawie zawarcia umów z wybranymi Wykonawcami w przetragu nieograniczonym na doposażenie pracowni zawodowych technik budownictwa i technik informatyk oraz przeprowadzenie szkoleń nauczycieli w ramach projektu "Wysoka jakość kształcen (78.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.355.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.356.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.357.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (17.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR0050.358.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.359.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.360.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.361.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.362.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.363.2019_OR w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.364.2019_OR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.365.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy doposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej dla potrzeb dzielnicy Rowień-Folwarki (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.366.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na usługę promocyjną (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.367.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie rozbiórki ekranów akustycznych przy DK81 w Żorach (27.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.368.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy zastawy porcelanowej dla potrzeb dzielnicy Rowień-Folwarki (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.369.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup pylonu na Rondo Niemieckie (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.370.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Naprzód (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.371.2019_ZKO w sprawie świadczenia usług cateringowych (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.372.2019_ZSS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Młodzieżowego Klubu Sportowego Żory z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.373.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Dzieci Matki Teresy z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.374.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Żory z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.375.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Klubu Abstynenta "Ster" z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.376.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto w Żorach z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.377.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (58.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.378.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (58.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.380.2019_ŻCOP w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych (158.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.381.2019_ZBM w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych miasta z tytułu zaległości czynszowych (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.382.2019_IMI w sprawie zapłaty za pobranie opłty targowej w lutym 2019r. przez Zakłady Techniki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąw Żorach (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.383.2019_BRM w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert w otwartych konkursach ofert Nr 9/2019 na realizację zadań publicznych w 2019 roku oraz zawarcia z wybranymi oferentami umów wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich realiz (65.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.384.2019_ZSS w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania II części zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej w roku 2018 na podstawie umowy ZSS.2151.17.2016 (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.385.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1153.2018 z 07.08.2018r. (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.386.2019_OR w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. (76.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.387.2019_IS w sprawie udzielenia dotacji do modernizacji pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych zawierających azbest (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.388.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (16.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.389.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (19.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.390.2019_ZSS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.391.2019_ZSS w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory na 2019r. (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.392.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (20.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.393.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.394.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.395.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.396.2019_ZSS w sprawie zawarcia umowy dotyczącej aktywizacji zawodowej dla repatrianta w formie zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.397.2019_ZSS w sprawie zawarcia umowy dotyczącej aktywizacji zawodowej dla repatrianta w formie zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.398.2019_ZSS w sprawie zawarcia umowy dotyczącej aktywizacji zawodowej dla repatrianta w formie zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.399.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na oczyszczanie mechaniczne i ręczne ulic, dróg, promenad, chodników i parkingów oraz schodów na terenie Gminy Miejskiej Żory w 2019r. (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.400.2019_IS w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro na wykonanie transportu i przyjmowania zwierząt dziko żyjących z terenu miasta Żory przez Leśne Pogotowie (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.401.2019_IS w sprawie sfinansowania opłaty zmiennej na usługi wodne za IV kwartał 2018r. (17.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.402.2019_BRM w sprawie zaakceptowanie sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Kościoła Adwentysów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej Diecezji Południowej z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.403.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z Polską Spółką Gazownictwa na przyłączenie do sieci gazowej Budynku Usługowego znajdującego się przy ul. Biskupa 40 (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.404.2019_BPKS w sprawie sfinansowania nagrody za zajęcie I miejsca w XIV Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej Żory 2019 (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.405.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania II części zadania oraz sprawozdania końcowego i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.406.2019_ZSS w sprawie powołania i regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żorach (16kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.407.2019_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenie wykonania zadania polegającego na pielęgnacji drzew wzdłuż ul. Kasztanowej - zwalczanie szkodników (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.408.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.409.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.410.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Żory z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.411.2019_ZKO w sprawie powołania zespołu do wykonania aktualizacji dokumentacji "Zasady funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych" (24.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.412.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (56.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.413.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.414.2019_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.415.2019_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.416.2019_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego (24.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.417.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na zakup pochodni z przeznaczeniem na organizację Świeta Ogniowego w dniu 11 maja 2019r. (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.418.2019_ZP w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia toru rolkowego Parku Cegielnia w Żorach (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.419.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miata Żory na 2019r. (27.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.420.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.421.2019_ZKO w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.2071.2018 dotyczącego obsługi monitoringu wizyjnego Miasta Żory w Centrum Monitoringu zlokalizowanego w budynku Komendy Miejskiej Policji w Żorach (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.422.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na remont barier i balustrad obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Żory (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.423.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Żorska Akademia Siatkówk (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.424.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Lekkoatletyka w Żorach - (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.425.2019_BPKS w sprawie organizacji obchodów Święta Ogniowego, które odbędzie się 11 maja 2019r. w Żorach (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.426.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.427.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.428.2019_OR w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.429.2019_OR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.430.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (20.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.431.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.432.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcie umowy na opracowanie projektu konstrukcji słupowej dla montażu tablicy do wyświatlania jakości powietrza (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.433.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.434.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.435.2019_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Oddział Regionalny Olimpiady Spejalne Polska - Śląskie oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.436.2019_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Żorskie Towarzystwo Kulturalne "KONTRAPUNKT" oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.437.2019_ZSS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na pokrycie kosztów związanych z realiazcją szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żorach (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.438.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia wykonania przeglądu i konserwacji zegarów na rondzie Mezőkövesd w Żorach (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.439.2019_ZKO w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na usługę polegającą na usunięciu odpadów organicznych z terenu działki nr 478/36 zlokalizowanej przy ul. Rybnickiej (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.440.2019_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro oraz zawarcia umowy na "Naprawę uszkodzonych tablic drogowskazowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 924, 932, 935 na terenie Gminy Żory" (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.441.2019_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności nieruchomości położonych w Żorach w rejonie ulicy Kłokocińskiej przy ulicy Owocowej, Alei Otto Sterna i Spichlerzowej (166.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.442.2018_SM w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Żorach przy ul. Głębokiej (18.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.443.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.444.2019_SM w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat części działki numer 1898/95 zabudowanej garażem samochodowym (41.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.445.2019_SM w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat części działki numer 1421/18 zabudowanej garażem samochodowym (41.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.446.2019_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Żorach przy ul. Strażackiej stanowiącego własność Gminy Żory (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.447.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.448.2019_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 1278/82 (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.449.2019_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 1948/115 (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.450.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Piłka nożna dzieci i mło (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.451.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Szachy to królewski spor (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.452.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Karate w Żorach - trenin (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.453.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019 rok (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.454.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia odtworzenia oprawy typu Auris w słupie oświetleniowym zlokalizowanym przy trakcie na os. Pawlikowskiego w rejonie Szkoły Podstawowoej nr 13 i Miejskiej Biblioteki Pu (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.455.2019_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności nieruchomości położonych w Żorach przy ul. Starowiejskiej, Owocowej, Kościuszki i Alei Zjednoczonej Europy (152.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.456.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Sportowe Osiny-Kontynuac (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.457.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (18.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.458.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.459.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji budynku przy ul. św. Augustyna Biskupa 40 (27.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.460.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.461.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.462.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.463.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.464.2019_BPKS w sprawie zawarcia umowy użyczenia sprzęty na potrzeby organizacji działań prewencyjnych mających na celu edukację rodziców na temat rozpoznowania oznak zażywania narkotyków i dopalaczy przez dzieci i młodzież (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.465.2019_ZZE w sprawie podpisania aneksu nr 1 do umowy nr ZZE.7021.1.18.2017.AC z dnia 29.12.2017r. na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego w latach 2018-2019 na terenie Gminy Żory i stanowiącego własność Gminy (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.466.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.467.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.468.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na udostępnienie Gminie Miejskiej Żory biletów uprawniających do wstępu do Parku Wodnego Aquarion w ramach projektu "Bezpłatne poniedziałki dla mieszkańców" (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.469.2019_SM w sprawie udzielenia zgody na ustalenie innego terminu zapałty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.470.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (56.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.471.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zlecenie "Wykonania przeglądów rozszerzonych wybranych obiektów inżynierskich" (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.472.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.473.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.474.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.475.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.476.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na przebudowę części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowoej nr 17 przy ul. Boryńskiej 38C wraz ze zmianą sposobu użytkowania na punkt rozdziału cateringu ora (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.477.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na montaż baterii do kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Miasta Żory (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.478.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dostawy warnika do wody dla potrzeb dzielnicy Rowień-Folwarki (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.479.2019_SIR w sprawie uiszczenia składki członkowskiej za 2019r. (17.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.480.2019_IS w sprawie zmiany załącznika nr 2 do regulaminu udziału w projekcie pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (272.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.481.2019_FB w sprawie zmiany w budżecie Miasta Żory na 2019r. (27.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.482.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Żory oraz jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2019r. (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.483.2019_ZKO w sprawie opracowania planu ewakuacji mieszkańców dzielnicy Kleszczów (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.484.2019_FB w sprawie przedłożenia Radzie Miasta i Reginalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Żory za rok 2018 (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.485.2019_IS w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia robót związanych z montażem i regulacją ulicznych wpustów deszczowych (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.486.2019_BPKS w sprawie zapewnienia noclegu członkom zespołu występującego podczas obchodów Święta Ogniowego w Żorach (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.487.2019_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów organizacji obchodów Święta Ogniowego 2019, które odbędzie się 11 maja 2019r. w Żorach (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.488.2019_SM w sprawie wydzierżawienia działki nr 237/30 będącej własnościa Skarbu Państwa spółce KAPADORA Sp. z o.o. (51.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.489.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zabezpieczenie złącza kablowego w Parku Staromiejskim (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.490.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na prace remontowo budowlane w budynku Urzędu Miasta Żory przy Al. Wojska Polskiego 25 (24.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.491.2019_ZTK w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń handlowych w hali targowej przy ul. Folwareckiej oraz hali targowej przy ul. Dąbrowskiego w Żorach (62.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.492.2019_ZP w sprawie zawarcia umów z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu bankowego, złotówkowego, długoterminowego w kwocie 35.827.872,24 zł w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnięt (43.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.493.2019_SM w sprawie zapłaty opłaty rocznej za 2019 rok za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa (19.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.494.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zawarcia umowy na zakup wraz z dostawę i montażem 2 szt. wiat przystankowych (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.495.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (18.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.496.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.497.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie przebudowy monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniu Al. Zjednoczonej Europy z ul. Boryńską w Żorach (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.498.2019_SIR w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na przeprowadzenie szkolenia na temat: "Jak dbać o zdrowie, by obniżyć skłonność do reakcji stresowych w pracy. Jak zarządzać konfliktem i łagodzić stres w zespole" - adresowane do kadry (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.499.2019_SIR w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na przeprowadzenie szkolenia na temat: "Jak dbać o zdrowie, by obniżyć skłonność do reakcji stresowych w pracy - adresowane do pracowników biurowo-administracyjnych oraz pomocniczych i ob (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.500.2019_SIR w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Żory (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.501.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.502.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.503.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.504.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.505.2019_FB w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Nr 84/VI/19 w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019 rok (188.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.506.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.507.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r. (93.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.508.2019_OR w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2019-2023 (24.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.509.2019_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Fundację "TEANO" oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację (27.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.510.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Baseballowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gepardy" Żory z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.511.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania II części zadania oraz sprawozdania końcowego i przyjęcia rozliczenia Fundacji Caritas Katowice z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.512.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego i przyjęcia rozliczenia Żorskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.513.2109_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Klubu Sportowego "Roszada" Żory z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.514.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na dostawie elementów małej architektury na Plac im. Księcia Władysława w Żorach (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.515.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie robót remontowych w pawilonie sportowym mieszczącym się przy ul. Wodzisławskiej 213 w Żorach (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.516.2019_IS w sprawie udzielenia dotacji do modernizacji pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych zawierających azbest (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.517.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.518.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r. (22.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.519.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na budowę i utwardzenie dróg w Żorach - etap I. Utwardzenie dróg tłuczniem kamiennym (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.520.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.521.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.522.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.523.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.524.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.525.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.526.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia wykonania mapy do celów projektowych dla celów przebudowy rowu odwadniającego przy ul. Żwirowej w Żorach (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.527.2019_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów organizacji obchodów Święta Ogniowego 2019, które odbędzie się 11 maja 2019r. w Żorach (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.528.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy na kompleksowe utrzymanie psich wybiegów w 2019r. (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.529.2019_SIR w sprawie zawarcia umowy z nauczycielem Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach dotyczącej realizacji projektu pn. "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory" (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.530.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.531.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.532.2019_ZKO w sprawie przeprowadzenia oraz sfinansowania kwalifikacji wojskowej w 2019r. (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.533.2019_SM w sprawie przyznania działki w ramach odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Dzięgielewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Dzięgielewska
Data wprowadzenia:2019-03-08 12:11:11
Opublikował:Dorota Dzięgielewska
Data publikacji:2019-03-08 12:11:17
Ostatnia zmiana:2019-06-18 09:47:52
Ilość wyświetleń:1450

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij