Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

czerwiec 962-1135

Załączniki

OR.0050.962.2019_BPKS w sprawie przeprowadzenia konkursu "Najpiękniejsza zielona przestrzeń Miasta Żory oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu i sfinansowania nagród (122.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.962A.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.852.2019 z dnia 21.05.2019r. w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na dostawę mączki ceglanej oraz piasku na teren boiska baseballowego zlokalizowanego przy (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.963.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.964.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta na 2019r. (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.965.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (20.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.966.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.967.2019_ZKO w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.968.2019_ZKO w sprawie zmian w planie finansowym jednostki Miasta Żory na 2019r. (29.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.969.2019_ZSS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.970.2019_ZSS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.971.2019_ZSS w sprawie zawarcia umowy z realizatorem projektu profilktycznego pn.: "Organizacja i wykonanie nieodpłatnych, profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla osób chorujących na nowotwory złośliwe zamieszkałych na tere (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.972.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.973.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2019r. (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.974.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.975.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2019r. (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.976.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (41.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.977.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2019r. (46.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.978.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (38.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.979.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r. (107.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.980.2019_ED w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żorach (142.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.981.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r. (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.982.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.982A.2019_SIR w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.273.2019 z dnia 22.02.2019r. w sprawie zawarcia umów z wybranymi Wykonawcami w przetargu nieogrnaiczonym na doposażenie pracowni w ramach projektu pn.: "Poprawa efektywno (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.983.2010_BRM w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Żorach oraz zawarcia z oferentem umowy wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.984.2019_IMI w sprawie zapłaty za pobieranie opłaty targowej w maju 2019 r. przez Zakłady Techniki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.985.2019_SM w sprawie zapłaty opłaty rocznej za 2019 r. za wyłaczenie użytku rolnego z produkcji rolnej (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.986.2019_SM w sprawie zapłaty opłaty rocznej za 2019 r. za wyłaczenie użytku rolnego z produkcji rolnej (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.987.2019_SM w sprawie zapłaty opłaty rocznej za 2019 r. za wyłaczenie użytku rolnego z produkcji rolnej (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.988.2019_IMI w sprawie zatwierdzenia jednostek obmiarowych materiałów z odzysku przeznaczonych do sprzedaży (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.989.2019_SIR w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu realizacji projektu pn.:"Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - II etap (Spółdzielnia Kultury)" w ramach RPO W (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.990.2019_IMI w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu realizacji projektu pn.:"Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - I etap (PKP)/RIT" w ramach RPO WSL 2014-2020 (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.991.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.992.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenie dostawy i montażu bramek do piłki nożnej dla potrzeb dzielnicy Rój (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.993.2019_IS w sprawie zakupu środków do zapobiegania skutkom zanieczyszczenia środowiska (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.994.2019_IS w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Żory związanych z działaniami na rzecz wyłapania i transportu zwierząt dziko żyjących (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.995.2019_ZGOK w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.669.2019 z dnia 19.04.2019r. (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.996.2019_OR w sprawie sfinansowania opłaty sądowej od pozwu w sprawie powództwa Gminy Miejskiej Żory (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.997.2019_IS w sprawie dofinansowania kosztów organizacji "Zielonego Przedszkola" (17.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.998.2019_OR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup lodówki na potrzeby Rady Dzielnicy Kleszczów (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.999.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup samochodu dla Urzędu Miasta Żory (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1000.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1001.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory na 2019r. (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1002.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na włączenie budynków Urzędu Miasta Żory do systemu alarmowego wraz z reakcją na alarm grup interwencyjnych (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1003.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonywanie konserwacji urządzeń sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Urzędu Miasta Żory (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1004.2019_SO w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dokonanie wyceny pojazdu, który został usunięty z drogi na podstawi art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, a obecnie stanowi własność Gminy Miejskiej Żory (27.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1005.2019_IS w sprawie zakończenia akcji ekologicznej "Odzyskajmy zużyte baterie" (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1006.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na dostawę materiałów promocyjnych dla miasta Żory (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1007.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na usługę promocyjną (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1008.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Szkolenie dzieci i młod (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1009.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Gepardy Żory - udział w (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1010.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Gepardy Żory w rozgrywk (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1011.2019_ZGOK w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zaprojektowanie i wydruk 10.000 sztuk broszur dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Żory (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1012.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na promocję Miasta Żory podczas "Twinpigs Country Festival 7" (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1013.2019_ZBM w sprawie ustalenia regulaminu pisemnego ofertowego nieograniczonego na oddanie w najem czterech lokali użytkowych w budynku Centrum Przesiadkowego w Żorach przy ul.Męczenników Oświcimskich (85.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1014.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (17.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1015.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1016.2019_ZSS w sprawie wawarcia umowy z realizatorem programu profilaktycznego pn.: "Wykrywanie zwyrodnienia siatkówki związanego z wiekiem (AMD) oraz ocznych powikłań cukrzycy w aspekcie ich wykrywalności w oparciu o analizę lekarska fotografii (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1017.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej utwardzenia terenu wraz z zjazdem z drogi publicznej przy budynku OSP Rój w Żorach (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1018.2019_FB w sprawie zmian w budżecie (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1019.2019_FB w sprawie zmiany w planie wydatków (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1020.2019_FB w sprawie zmian w budżecie (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1021.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1022.2019_FB w sprawie sfinansowania opłaty sądowej od apelacji Gminy Miejskiej Żory w sprawie II C 454/15 (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1023.2019_SM w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. w Żorach w wysokości 155 000,00 zł (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1024.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1025.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1026.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie wymiany instalacji hydrantowej w Szkole Postawowej nr 17 na osiedlu Powstańców Śląskich w Żorach (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1027.2019_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 4060/129 Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA (42.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1028.2019_SM w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr GL1X/00008026/4 (16.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1029.2019_SM w sprawie wydzierżawienia części działki numer 1001/83 (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1030.2019_SM w sprawie zawarcia umowy na zajęcie nieruchomości będącej własnością Gminy Żory reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Żory (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1031.2019_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Żorach przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Żory (70.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1032.2019_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Żorach na os. Powstańców Śląskich stanowiącego własność Gminy Żory (73.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1033.2019_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Żorach przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Żory (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1034.2019_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Żorach przy al. Wojska Polskiego nr 21 stanowiącego własność Gminy Żory (80.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1035.2019_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Żorach przy al. Wojska Polskiego nr 21 stanowiącego własność Gminy Żory (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1036.2019_SM w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gmina Miejska Żory a Alicją Osuch (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1037.2019_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności nieruchomości położonych w Żorach przy Alei Zjednoczonej Europy i przy ul. Handlowej (100.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1038.2019_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wydzierżawienie nieruchomości (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1039.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieogrniczonym na budowę i utwardzenie dróg w Żorach - etap II. Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem kamiennym (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1040.2019_SIR w sprawie zawarcia umów na przeprowadzenie staży zawodowych w ramach projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodwego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego" (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1041.2019_SM w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Zakłady Techniki Kumunalnej Sp. z o.o. (27.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1042.2019_FB w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Nr 114/VIII/19 w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019 rok (277.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1043.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. "Zagraj w piłkę nożną raz (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1044.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Nowopszczyńskia w Żorach (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1044A.2019_OR w sprawie sfinansowania kontynuacji umowy do 30.000 euro na korzystanie z systemu elektronicznego platformazakupowa.pl (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1045.2019_ZKO w sprawie sfinansowania dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Żory (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1046.2019_IS w sprawie umowy o powierzenie gruntu w ramach projektu pn. "Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory" (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1047.2019_IS w sprawie umowy o powierzenie gruntu w ramach projektu pn. "Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory" (34.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1048.2019_IS w sprawie umowy o powierzenie gruntu w ramach projektu pn. "Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory" (34.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1049.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na wykonanie usług w zakresie konserwacji kserokopiarek oraz napraw awaryjnych wynikłych podczas bieżącej eksploatacji (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1050.2019_SIR w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory na OR.0050.546.2019 z dnia 03.04.2019r. w sprawie zawarcia umów z wybranymi Wykonawcami w przetargu nieograniczonym na wyposażenie pracowni w ramach projektu pn. "Poprawa efektywnoś (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1051.2019_IS w sprawie sfinansowania opłaty zmiennej za usługi wodne za IV kwartał 2018r. (19.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1052.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1053.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego w Żorach w rejonie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na os. Księcia Wła (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1054.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 przy ul. Wysokiej w Żorach (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1055.2019_BPKS w sprawie sfinansowania kosztów związnych z organizcacją Mistrzostw Europy w Softballu w Żorach w dniach 30.06.-3.07.2019r. (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1056.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1057.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r. (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1058.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1059.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r. (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1060.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1061.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1062.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r. (76.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1063.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na usługę promocyjną (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1064.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup pokrywy pylonu na Rondo Węgierskie (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1065.2019_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1066.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na usługę związaną z realizacją i emisją audycji na antenie TVP 3 Katowice oraz ulokowanie produktu kulturalno-turystycznego Miasta Żory w audycjach (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1067.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na dostawę materiałów promocyjnych dla miasta Żory (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1068.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (18.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1069.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1070.2019_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup wraz z dostawą czterech kompletów odzieży i obuwia ochronnego dla uczestników staży zawodowych w ramach projektu: "Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania sys (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1071.2019_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia wstępnego BHP dla uczestników staży zawodowych w ramach projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcen (31.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1072.2019_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na usługę przeprowadzenia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim dla uczestników staży zawodowych w ramach projektu: "Kariera (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1073.2019_SIR w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego projektu pn. "Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrężnej w Żorach" (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1074.2019_SIR w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na usługę ubezpieczenia NNW dla uczestników staży zawodowych w ramach projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynk (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1075.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenie wytyczenia obrysów boiska wielofunkcyjnego ZSP-7 zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 8 w Żorach (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1076.2019_SM w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie obciążenia z działu IV księgi wieczystej nr GL1X/00023435/5 (13.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1077.2019_SM w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie z księgi wieczystej nr GL1X/00023435/5 prawa odkupu (12kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1078.2019_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności nieruchomości położonych w Żorach przy ul. Rzecznej i w rejonie Alei Jana Pawła II (93.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1079.2019_BPKS w sprawie zawarcia umowy ze Śląskim Ogrodem Zoologicznym w Chorzowie w związku z adopcją Bielika (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1080.2019_SIR w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.821.2019 z dnia 17.05.2019r. (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1081.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup bonów towarowych (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1082.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1083.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2019r. (24.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1084.2019_FB w sprawiezmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1085.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2019r. (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1086.2019_FB w sprawie zmiany w budzecie miasta Żory (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1087.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1088.2019_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1089.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (24.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1090.2019_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu Gminy Miejskiej Żory (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1091.2019_IS w sprawie dofinansowania kosztów organizacji "Zielonego Przedszkola" (17.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1092.2019_ED w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żorach (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1093.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zlecenia modernizacji nawierzchni w okolicy urządzeń do ćwiczeń kalisteniki w Parku Cegeilnia (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1094.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcie umowy na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej I piętra w budynku Przedszkola nr 19 w Żorach na os. Powstańców Śląskich (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1095.2019_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcie umowy na zakup elementów urządzeń zabawowych (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1096.2019_ZBM w sprawie uzgodnienia po zmianach tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Budynków Miejskiech w Żorach (582.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1097.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1098.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1099.2019_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1100.2019_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1101.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1102.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (30.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1103.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1104.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1105.2019_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wynajem lokalu użytkowego (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1106.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1107.2019_ZKO w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1108.2019_SM w sprawie zawarcia umowy na zajęcie nieruchomości będącej własnością Gminy Żory reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Żory (20.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1109.2019_SIR w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1110.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory (40.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1111.2019_SIR w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (20.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1112.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1113.2019_SM w sprawie zmiany zarządzenia OR.0050.939.2019 z dnia 31.05.2019r. (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1114.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1115.2019_SIR w sprawie zawarcia umów na odbycie staży zawodowych w ramach projektu: "Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego" (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1116.2019_BPKS w sprawie udzielenia Ludowemu Klubowi Sportowemu Baranowice wsparcia z budżetu gminy w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji miasta Żory pn. "Wizerunek zawodnika promocją naszego (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1117.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1118.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Żory (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1119.2019_IMI w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na rozbudowę Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Powstańców w Żorach o halę sportową z łacznikiem i zapleczem socjalno-technicznym wraz z zagospodarowani (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1120.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1121.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Żory na 2019r. (44.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1122.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (17.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1123.2019_FB w sprawie zmian w planie jednostki budżetowej na 2019r. (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1124.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1125.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r. (130kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1126.2019_ZKO w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1127.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie ramek na tablice rejestracyjne (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1128.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (18.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1129.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1130.2019_BPKS w sprawie współorganizacji miejskich obchodów 100-lecie Policji (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1131.2019_ED w sprawie zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie obsługi finansowo-księgowej nowopowstającej Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1132.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1133.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1134.2019_FB w sprawie płatności za wykonanie świadczenia usług prawnych (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.1135.2019_ED w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Dzięgielewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Dzięgielewska
Data wprowadzenia:2019-06-07 10:32:42
Opublikował:Dorota Dzięgielewska
Data publikacji:2019-06-07 10:32:55
Ostatnia zmiana:2019-09-20 10:18:57
Ilość wyświetleń:570

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij