W sprawie:
zasad oddawania w najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Żory.


Data uchwały:
2019-09-26

Numer uchwały:
159/XI/19

Podjęta przez:
RADA MIASTA ŻORY

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojew. Śl.