Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 167/XII/03 RADY MIASTA ŻORY z dnia 27.11.2003r. w sprawie: zmiany budżetu miasta Żory na 2003r.

                                                       UCHWAŁA Nr 167/XII/03

                                                        RADY MIASTA ŻORY

                                                        z dnia 27.11.2003r.

 

w sprawie: zmian w budżecie miasta Żory na 2003 rok.

 

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 4, art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art.109 ust.1 i 2 pkt 1 , ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r, Nr 15, poz. 148 ze zm.), art.3 pkt.4, art. 8 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 (Dz.U. z 1998r Nr 150 poz.983 z późn. zm.),

RADA MIASTA

u c h w a l a:

§ 1

Dokonać zmian budżetu miasta Żory na 2003 rok , w sposób następujący :

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta Żory na 2003 r. o kwotę     9.946,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia                                                                          9.946,00 zł

rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

                         samorządu terytorialnego ( zadania gminy )                                      1.200,00 zł

            § 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                 1.200,00 zł

rozdz.75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

                       samorządu terytorialnego ( zadania powiatu )                                       1.200,00 zł

          § 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                     1.200,00 zł

rozdz. 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                  7.546,00 zł

            § 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                    7.546,00 zł

 

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta Żory na 2003 r. o kwotę          79.802,50 zł

 w dziale 757 - Obsługa długu publicznego                                                            77.402,50 zł

rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

                         jednostek samorządu terytorialnego                                                     77.402,50 zł

          § 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów

                         wartościowych oraz pożyczek i kredytów                                            77.402,50 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie                                                                        2.400,00 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja                                                                                                 1.200,00 zł

         § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                              1.200,00 zł

rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe (Z Sz Nr 1)                                                                   1.200,00 zł

        § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00 zł

 

§ 2

Przeznaczyć środki wykazane w § 1 ust.2 na pokrycie wydatków związanych:

 • z obsługą długu publicznego
 • z adaptacją pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne

§ 3

Dokonać przeniesień planowanych dochodów budżetowych na 2003 r.

w sposób następujący:

                                                                                                zwiększenia        zmniejszenia

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób

                         fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

                          osobowości prawnej                                                                       3.324,49

rozdz.75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

                        jednostek samorządu terytorialnego na podstawie

                        ustaw                                                                                                  3.324,49

§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej                                                                            3.324,49

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       3.324,49

rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat produktowych                                          3.324,49

§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej                                                    3.324,49

§ 4

W uchwale Nr 33/III/02 Rady Miasta z dnia 19.12.2002 r. w sprawie budżetu miasta Żory na 2003 rok

1/ treść § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustalić deficyt budżetu miasta Żory w wysokości 7.924.091,50 zł, którego źródłem
pokrycia będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych,
wolne środki przeznaczone na spłatę zadłużenia oraz umorzenie pożyczki
przyznanej ze środków WFOŚiGW”.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                      Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory

                                                                                      Nr 167/XII/03 z dnia 27.11.03r.

                  

BILANS OBSŁUGI ZADŁUŻENIA

 

P R Z Y C H O D Y

1. Planowane dochody budżetu na 2003 rok – ogółem:                           98.932.909,36

2. Kredyty i pożyczki na pokrycie niedoboru budżetu                             17.864.168,00

Kwota łączna przychodów:                                                                      116.797.077,36

 

R O Z C H O D Y

3. Spłaty kredytów i pożyczek                                                                         9.940.076,50

4. Planowane wydatki budżetu na 2003 rok – ogółem:                             106.857.000,86

w tym: wydatki na obsługę zadłużenia                                                            2.418.067,50

Kwota łączna rozchodów:                                                                          116.797.077,36

 

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA

 

§

Wyszczególnienie

Przychody

Rozchody

Obsługa długu publicznego

17.864.168,00

9.940.076,50

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

17.864.168,00

9.940.076,50

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

17.864.168,00

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

-

9.940.076,50

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-12-05 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-12-05 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:15
Ilość wyświetleń:2064

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij