Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 161/XII/03 RADY MIASTA ŻORY z dnia 27.11.2003r. w sprawie: podatku od nieruchomości.

 

UCHWAŁA NR 161/XII/03

RADY MIASTA ŻORY

Z dnia 27.11.2003r.

 

w sprawie:  podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust.1 i 4, art. 7 ust. 3 oraz art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 ze zm.)

RADA MIASTA

u c h w a l a :

§ 1.

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości :

1. od gruntów:

a/. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

    bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

    gruntów i budynków od 1 m kw. powierzchni                                   - 0,60 zł

b/. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

     lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni                                  - 3,40 zł

c/. pozostałych, w tym również zajętych na prowadzenie

     odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

     przez organizacje pożytku publicznego od 1 m kw.

    powierzchni                                                                                     - 0,20 zł      

2. od budynków lub ich części:                                       

a/. mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby

    mieszkalne od 1 m kw. powierzchni użytkowej                                  - 0,50 zł

b/. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

     oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na

     prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m kw.

    powierzchni użytkowej                                                                      - 17,20 zł

c/. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

    w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

    siewnym od 1 m kw. powierzchni użytkowej                                       - 8,11 zł

d/. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

     w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

     od 1 m kw. powierzchni użytkowej                                                     - 3,49 zł

e/. pozostałych w tym:

     - budynków gospodarczych, będących w posiadaniu

       osób fizycznych od 1 m kw. powierzchni użytkowej                          - 4,50 zł

     - altan usytuowanych na terenach pracowniczych ogrodów

       działkowych, przekraczających obowiązujące ich normy

       powierzchni od 1 m kw. powierzchni                                                - 5,80 zł

    - garaży od 1 m kw. powierzchni użytkowej                                         - 5,80 zł

- innych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego                                                              - 5,80 zł

3. od budowli, od ich wartości określonej na podstawie

art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych powołanej w podstawie prawnej niniejszej
uchwały                                                                                                     - 2%

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty zajęte przez jednostki i zakłady budżetowe miasta oraz instytucje kultury, za wyjątkiem podatku należnego od powierzchni użytkowej budynków, budowli oraz powierzchni gruntów, które oddane zostały w najem, dzierżawę lub inną formę posiadania zależnego oraz wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta , który jej treść poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 22/II/02 Rady Miasta Żory z dnia 03.12.2002r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2003r.

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-12-03 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-12-03 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:16
Ilość wyświetleń:4533

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij