Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 152/XI/03 RADY MIASTA ŻORY Z DNIA 30.10.2003r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia, nabywania, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

 

UCHWAŁA NR 152/XI/03

RADY MIASTA ŻORY

z dnia 30.10.2003r.

 

w sprawie: określenia zasad wnoszenia, nabywania, cofania i zbywania udziałów i akcji 
                   w spółkach 
prawa handlowego.

Na podstawie art. 18 ust 1 i ust 2 pkt 9 lit. g ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. nr 142 poz. 1051 ze zm.)

RADA MIASTA

u c h w a l a:

§ 1.

Wnoszenie, nabywanie, cofanie i zbywanie udziałów i akcji w spółkach, których gmina jest wspólnikiem odbywa się w trybie określonym w art. 12 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 9 poz. 43 ze zm.), postanowieniach ustaw w przepisie tym wskazanych oraz na zasadach wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 2.

Jeżeli Rada Miasta, podejmując uchwałę w sprawie utworzenia bądź przystąpienia do spółki albo
w sprawie rozwiązania lub wystąpienia ze spółki nie określiła zasad , o których mowa w § 1 Prezydent Miasta zobowiązany jest, przed złożeniem oświadczenia jako reprezentant wspólnika, przedłożyć Radzie stosowny w sprawie tej projekt uchwały. Treścią podjętej przez Radę uchwały Prezydent Miasta jest związany.

§ 3.

1. Prezydent Miasta upoważniony jest do samodzielnego podejmowania decyzji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod warunkiem, że spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

  1. spółka utworzona została dla realizacji zadań mieszczących się w sferze użyteczności publicznej;

  2. ma ona charakter jednoosobowej spółki gminy;

  3. do dyspozycji Prezydenta Miasta postawiono w budżecie środki finansowe, które może przeznaczyć on na ten cel, albo pokrycie podwyższonego kapitału nastąpić

ma wkładem niepieniężnym, zaś składniki mienia, które stanowić mają ten wkład:

a/ stanowiły składnik wyposażenia jednostki lub zakładu budżetowego, albo przedsiębiorstwa, które przekształcone zostało w spółkę bądź zlikwidowane w celu powierzenia jego zadań utworzonej w tym celu spółce, albo

b/ przejęte zostały, zakupione bądź wytworzone z przeznaczeniem dla spółki, lub połączone zostały ze składnikami majątkowymi spółki, albo

c/ brak jest jednostki organizacyjnej miasta, która mogłaby składniki te eksploatować, zaś zasady eksploatacji nimi są zbieżne z zadaniami realizowanymi przez spółkę.

2. Jeżeli jednak, pomimo spełnienia warunków opisanych w ustępie 1 na podwyższenie kapitału przeznaczone mają być środki finansowe większe niż 150.000 zł, albo wartość aportu rzeczowego przekracza kwotę 3.000.000 zł Prezydent Miasta wystąpić winien do Rady o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia woli w takiej sprawie. Prezydent winien wystąpić do Rady Miasta o wyrażenie zgody, w każdym przypadku, gdy pokrycie podwyższonego kapitału nastąpić ma poprzez wniesienie do spółki własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

§ 4.

1.Prezydent może samodzielnie podjąć decyzję w sprawie zbycia udziałów lub akcji w spółce,
jedynie gdy:

  • udziały lub akcję nie składają się na kapitał w spółce działającej w sferze użyteczności publicznej;

  • na skutek zbycia udziałów lub akcji gmina nie utraci kontroli nad spółką;

  • zbycie udziałów lub akcji nie jest równoznaczne z wystąpieniem ze spółki lub jej rozwiązaniem.

2. Zbycie udziałów lub akcji odbywa się w trybie rokowań, na podstawie publicznego zaproszenia.

3. Postanowienia ustępu 1 mają odpowiednie zastosowanie w sprawie wycofania udziałów lub akcji
w drodze ich umorzenia.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 6.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-11-05 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-11-05 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:17
Ilość wyświetleń:3116

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij