Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 150/XI/03 RADY MIASTA ŻORY Z DNIA 30.10.2003r. w sprawie: utworzenia środków specjalnych w jednostkach organizacyjnych miasta.

UCHWAŁA NR 150/XI/03

RADY MIASTA ŻORY

z dnia 30.10.2003r.

 w sprawie: utworzenia środków specjalnych w jednostkach organizacyjnych miasta.

Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 21 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art.79 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.)

RADA MIASTA

u c h w a l a :

§ 1

Utworzyć środki specjalne w następujących jednostkach organizacyjnych miasta:

 1. szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, zespołach szkół oraz zespołach szkolno – przedszkolnych określonych w odrębnych uchwałach Rady Miasta Żory;

 2. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żorach;

 3. Urzędzie Miasta Żory na potrzeby jednostek pomocniczych gminy.

§ 2

1. Ustalić następujące źródła przychodów środków specjalnych określonych w § 1pkt 1 i 2:

 1. wpłaty rodziców, opiekunów i osób trzecich na rzecz tych jednostek oraz
  na organizację obozów, kolonii, wyjazdów i imprez;

 2. wpływy z organizowanych przez jednostki imprez, festynów i uroczystości;

 3. odpłatności za prowadzenie i organizację szkoleń i zajęć edukacyjnych oraz innych usług świadczonych przez jednostki;

 4. odpłatności za żywienie i dożywianie dzieci i młodzieży;

 5. wpłaty podmiotów uczestniczących we wspólnym przedsięwzięciu;

 6. czynsze za najem lokali mieszkalnych;

 7. wpływy z umów najmu lub dzierżawy pomieszczeń i obiektów zarządzanych przez jednostki;

 8. wpływy z umów najmu lub dzierżawy sprzętu i wyposażenia należącego
  do jednostki;

 9. odsetki bankowe.

2. Ustalić następujące źródła przychodów środków specjalnych określonych w § 1pkt 3:

 1. wpływy z organizowanych przez jednostki imprez, festynów i uroczystości;

 2. wpłaty podmiotów uczestniczących we wspólnym przedsięwzięciu;

 3. wpływy z umów najmu lub dzierżawy sprzętu i wyposażenia należącego
  do jednostki.

§ 3

1. Ustalić następujące cele wydatków środków specjalnych określonych w § 1 pkt 1 i 2:

 1. realizacja zadań, na które dokonywano wpłat i odpłatności;

 2. finansowanie organizowanych lub współorganizowanych z innymi podmiotami imprez, festynów, uroczystości, konkursów, zawodów oraz zakup związanych z nimi nagród, upominków, itp.;

 3. pokrycie kosztów drobnych remontów i modernizacji lokali i obiektów, będących w dyspozycji jednostki;

 4. naprawy i remonty sprzętu zniszczonego, stanowiącego wyposażenie jednostki, jeśli pozyskane środki nie stanowiły formy odszkodowania, bądź zakup sprzętu w miejsce całkowicie zniszczonego lub utraconego;

 5. zakup na doposażenie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu szkolnego;

 6. pokrycie kosztów, w tym także osobowych, związanych z organizacją żywienia i dożywiania dzieci i młodzieży;

 7. częściowe finansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym, kulturalnym i wychowawczym.

2. Ustalić następujące cele wydatków środków specjalnych określonych w § 1 pkt 3:

 1. finansowanie organizowanych lub współorganizowanych z innymi podmiotami imprez, festynów, uroczystości, konkursów oraz zakup związanych z nimi nagród, upominków, itp.;

 2. zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostek.

3. Postanowienia ust. 1 mają odpowiednio zastosowanie do środków, które z mocy powołanej na wstępie ustawy stanowią środek specjalny, jeśli ich przeznaczenie nie zostało wskazane.

§ 4

Zasady gospodarowania środkami, o których mowa w § 1 określają odrębne przepisy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 481/XXXVIII/2001 Rady Miasta Żory z dnia 26.04.2001 r.

§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004 r.

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-11-06 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-11-06 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:17
Ilość wyświetleń:2001

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij