UCHWAŁA Nr 146/XI/03

RADY MIASTA ŻORY

z dnia 30.10.2003r.

  

w sprawie:  wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żorach oraz do Sądu 
                   Okręgowego 
w Gliwicach.

Na podstawie: art. 18 ust.1 i ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591. z późn. zm.) w związku z art.160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 – prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98 poz. 1070 ze zm.), po zapoznaniu się z opinią powołanego uchwałą Nr 133/IX/03 z dnia 28.08.2003r. Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Żorach oraz do Sądu Okręgowego w Gliwicach

RADA MIASTA

u c h w a l a:

§ 1

W oparciu o wyniki tajnego głosowania stwierdzić, że dokonano wyboru następujących ławników:

  1. Sądu Rejonowego w Żorach – objętych załącznikiem Nr 1

  2. Sądu Okręgowego w Gliwicach – objętych załącznikiem Nr 2

  3. Sądu Okręgowego w Gliwicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

i ubezpieczeń społecznych – objętych załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 146/XI/03 Rady Miasta Żory z dnia 30.10. 03 r.

 

 

 

 

 

Lista ławników do Sądu Rejonowego w Żorach

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwisko i Imię

Nazwisko rodowe

1

Adamczyk Hiacenta, Barbara

Bołdys

 

2

Bartlińska Jadwiga

Drozdel

 

3

Benisz Danuta, Irena

Łukaszczyk

 

4

Błażej Andrzej, Wacław

 

 

5

Błądek Krystyna

Płonka

 

6

Borowiak Mirosława, Maria

Dłoniak

 

7

Broda Ewa, Maria

Brzyszkowska

 

8

Chłopecka Grażyna, Barbara

Milewska

 

9

Chochół Mirosław

 

 

10

Cyrek Lucyna, Małgorzata

Omańska

 

11

Delczyk Ewa, Maria

Kamińska

 

12

Dygulski Józef, Leszek

 

 

13

Filip Urszula Romana

Zając

 

14

Fornal Barbara, Małgorzata

Pawłucka

 

15

Galwas Beata, Barbara

Galwas

 

16

Głowacka Jolanta

Harpern

 

17

Hamerska-Łagodzińska Mirosława, Barbara

Hamerska

 

18

Hebda Zenon

 

 

19

Hoderny Leszek

 

 

20

Hutyra Jan

 

 

21

Jabłonka Bronisława, Anna

Pisarek

 

22

Jafernik Kazimierz, Józef

 

 

23

Juraszczyk – Janicka Otylia

Juraszczyk

 

24

Kapa Monika, Magdalena

Kapa

 

25

Karbowska Krystyna

Próba

 

26

Kempny Jan

 

 

27

Kędzierska Małgorzata, Beata

Osińska

 

28

Kłusek Jerzy, Jan

 

 

29

Kodura Dariusz, Czesław

 

 

30

Kołodziej Barbara

Ostojska

 

31

Kowalczyk Małgorzata

Dubiel

 

32

Krotowska Danuta, Małgorzata

Grolewska

 

33

Krówka Zbigniew, Andrzej

 

 

34

Krupa Rita, Jolanta

Wowra

 

35

Krzemińska-Briss Maria, Jolanta

Krzemińska

 

36

Kula Jarosław, Grzegorz

 

 

37

Laskowska Regina

Janusz

 

38

Lazar Małgorzata, Elżbieta

Neuman

 

39

Liszka Urszula , Helena

Sinka

 

40

Łukaszczyk Aleksandra, Teresa

Goraus

 

41

Machalica Krystyna

Żaczek

 

42

Malisz Halina, Ewa

Przepiórka

 

43

Matulewicz Klemens

 

 

44

Nowakowska Bogusława

Głowacka

 

45

Nowicka Gabriela

Smołka

 

46

Ogierman Jan, Józef

 

 

47

Pacholik Ewa, Małgorzata

Papis

 

48

Parkitny Ewa, Bernadeta

Bryś

 

49

Pilarska Irena, Maria

Ignacy

 

50

Płóciennik Zdzisław

 

 

51

Przeliorz Zofia, Katarzyna

Gamoń

 

52

Raziuk Tadeusz

 

 

53

Rzonsik Bogusz

 

 

54

Saltarski Józef, Ryszard

 

 

55

Sawicka Teresa, Maria

Kober

 

56

Skibiński Klaudiusz

 

 

57

Skwarliński Mirosław

 

 

58

Stokłosa Stanisław, Józef

 

 

59

Stopa Alina, Aleksandra

Trzcińska

 

60

Szmer Danuta

Stachurska

 

61

Tide Dorota, Lucyna

Gałach

 

62

Urban-Zniszczoł Agnieszka, Małgorzata

Urban

 

63

Walaszek Aniela, Maria

Smolik

 

64

Walecka Joanna

Bombik

 

65

Walkowska Katarzyna

Walkowska

 

66

Widenka Ewa, Maria

Kurkiewicz

 

67

Wita Mariola, Bożena

Kucz

 

68

Wrzodak Małgorzata, Zyta

Kiecka

 

69

Zazulak Mirosława, Antonina

Sikora

 

70

Żółtaniecka Izabela

Kowalska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 146/XI/03 Rady Miasta Żory z dnia 30.10.03r.

 

 

 

 

 

 

Lista ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwisko i Imię

 

 

 

1

Białoń Bernard

 

 

 

2

Bober Bogdan

 

 

 

3

Brol Henryk

 

 

 

4

Da-Via Bronisław

 

 

 

5

Gomulski Zygmunt

 

 

 

6

Kermel Andrzej

 

 

 

7

Łobos Tomasz

 

 

 

8

Michalski Tadeusz

 

 

 

9

Pilarski Edward

 

 

 

10

Rduch Tomasz

 

 

 

11

Rygulski Jerzy

 

 

 

12

Zabielski Edward

 

 

 

13

Zdechlik Tomasz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 146/XI/03 Rady Miasta Żory z dnia 30.10.03 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwisko i Imię

Nazwisko rodowe

 

 

1

Aleksik Jan

 

 

 

2

Dąbrowska Bożena

Sławik

 

 

3

Drab Leszek

 

 

 

4

Maciończyk Lidia

Pustelnik

 

 

5

Pawliczek Halina

Gąsior