Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 144/XI/03 RADY MIASTA ŻORY Z DNIA 30.10.2003r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żorach

UCHWAŁA NR 144/XI/03

RADY MIASTA ŻORY

z dnia 30.10.2003r.

 

w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żorach.

 

Na podstawie: art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późn. zm. ), oraz art.39 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.
o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz.408 ze zm.)

RADA MIASTA

u c h w a l a :

§ 1

Zatwierdzić uchwalone przez Radę Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żorach zmiany Statutu ZOZ w Żorach - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały pod nazwą Aneks Nr 3
do Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żorach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta i odpowiednio
Dyrektorowi ZOZw Żorach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                     Załącznik do Uchwały RM Żory

                                                                                     Nr 144/XI/03  z dnia 30.10.2003r.

 

ANEKS nr 3

do Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żorach

 

Działając na podstawie § 22 w związku z § 15 ust.3 Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żorach oraz art.39 ust.3 o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91 poz.408 ) z dnia 30 sierpnia 1991r. z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żorach uchwalonego przez Radę Społeczną w dniu 17.01.2002r. a zatwierdzonego Uchwałą Nr 587 /XLVI / 02 Rady Miasta Żory z dnia 31.01.2002r.

§ 1

W rozdziale I § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Siedziba Zakładu mieści się w Żorach os.Księcia Władysława - Szpital Nr 2

§ 2

W rozdziale III § 19 pkt 1 ppkt 1 litera c otrzymuje brzmienie:

c) Pielęgniarka Przełożona ds. Szpitala.

§ 3

W rozdziale III § 19 pkt1 ppkt 2 litera a otrzymuje brzmienie:

a) Szpital Nr 2

§ 4

W rozdziale III § 19 pkt1 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) Podległe Pielęgniarce Przełożonej ds. Szpitala:

a) Oddziałowe, starsze pielęgniarki, starsze położne - koordynujące i nadzorujące prace innych pielęgniarek, położnych w Szpitalu.

Pielęgniarka Przełożona ds. Szpitala planuje, organizuje i nadzoruje pracę pielęgniarską średniego, niższego personelu z wyłączeniem osób zatrudnionych w pracowniach diagnostyki medycznej.   

§ 5

Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie:

Wykaz jednostek organizacyjnych i komórek wchodzących w ich skład:

1. Szpital Nr 2 - Żory, Osiedle Księcia Władysława

- Oddział Wewnętrzny liczba łóżek 50

- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii liczba łóżek 5

- Oddział Dziecięcy liczba łóżek 26

- Oddział Chirurgiczny liczba łóżek 52

- Oddział Ginekologiczno - Położniczy liczba łóżek 40

- Oddział Noworodków i Wcześniaków liczba łóżek 20

- Ambulatorium Ginekologiczno - Położnicze - Izba Przyjęć

- Ambulatorium Chirurgiczne i Urazowo -Ortopedyczne - Izba Przyjęć

- Poradnia Ginekologiczna

- Poradnia Chirurgiczna

- Pracownia RTG,EKG,USG.EEG, spirometryczna, Laboratorium Analityczne, Laboratorium Serologiczne, Apteka

2. Pracownia Mikrobiologii - Żory, Osiedle Sikorskiego - organizacyjnie podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 

§ 6

W Załączniku Nr 2 skreśla się Szpital Nr 1 oraz zmienia się zapis:

„ Pielęgniarka Przełożona ds. Szpitali’ na „ Pielęgniarka Przełożona ds. Szpitala”.

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-11-06 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-11-06 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:18
Ilość wyświetleń:1729

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij