Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 123/IX/03 RADY MIASTA ŻORY Z DNIA 28.08.2003r. w sprawie: zmian w budżecie Żory na 2003r.

UCHWAŁA NR 123/IX/03

RADY MIASTA ŻORY

Z dnia 28.08.2003r.

 

w sprawie: zmian w budżecie miasta Żory na 2003 rok.

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 4, art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.),art.109 ust.1 i 2 pkt1,ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148)

 

RADA MIASTA

u c h w a l a:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie miasta Żory na 2003 rok, w następujący sposób:

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta na 2003 r. o kwotę 49.751,75 zł,

w sposób następujący :

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej 3.324,49 zł

rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3.324,49 zł

§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej 3.324,49 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna 46.427,26 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) 46.427,26 zł § 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 46.427,26 zł

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta na 2003 rok o kwotę 49.751,75 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna 31.283,52 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) 28.361,47 zł § 4301 - Zakup usług pozostałych 28.361,47 zł

 

rozdz. 75095 - Pozostała działalność 2.922,05 zł

§ 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia 2.922,05 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18.468,23 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalność 18.468,23 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 3.324,49 zł

§ 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia 79,10 zł

§ 4301 - Zakup usług pozostałych 15.064,64 zł

§ 2

Dokonać przeniesień planowanych wydatków budżetowych, w sposób następujący :

zwiększenia zmniejszenia

w dziale 600 - Transport i łączność 230.000,00 230.000,00

rozdz. 60011 - Drogi publiczne krajowe 15.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych 15.000,00

rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 89.000,00

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 89.000,00

zadanie pn. “ Dzielnica Rowień Folwarki

- ul. Rybnicka – chodnik jednostronny” 89.000,00

rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe 22.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych 22.000,00

rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach

powiatu 141.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych 141.000,00

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 141.000,00 52.000,00 § 4270 - Zakup usług remontowych 52.000,00

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 141.000,00

zadanie pn. “ Dzielnica Ks.Władysława-

bl.7 – przebudowa parkingu + projekt 141.000,00

                                          § 3

Przeznaczyć środki wymienione w § 1 ust.2 oraz w § 2 na :

- pokrycie wydatków bieżących w związku z realizacją przedsięwzięcia pt. “Żadnych

murów”

- realizację wydatków bieżących związanych z odzyskiem odpadów opakowaniowych

- realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w § 2 po stronie zwiększeń

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-09-01 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-09-01 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:20
Ilość wyświetleń:1734

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij