Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 115/VIII/03 RADY MIASTA ŻORY Z dnia 26.06.2003 r. w sprawie: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków PFRON na realizację tych zadań w 2003r.

UCHWAŁA NR 115/VIII/03

RADY MIASTA ŻORY

Z dnia 26.06.2003 r.

 

 

w sprawie: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków PFRON na realizację tych zadań w 2003r.

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 5 i art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. art. 26 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 35 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

 

RADA MIASTA

uchwala

 

§ 1

Określić zadania i wysokość środków PFRON na ich realizację wg poniższych zasad:

1.      Przeznaczyć środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w wysokości ogółem 384.264,00 zł, w tym na:

a)      zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służbę medycyny pracy tych potrzeb - 182.950,00 zł

b)      zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych  i składek na ubezpieczenie społeczne  - 196.314,00 zł

c)      finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych  -  5.000,00 zł

2.      Przeznaczyć środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w wysokości ogółem 993.400,00 zł, w tym na:

a)      dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych   -  105.500,00 zł

b)      dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej  -   670.700,00 zł

c)      dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych -      166.400,00 zł

 

 

d)      dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów  -  50.800,00 zł

3.   Osoba niepełnosprawna uczestnicząca w turnusie rehabilitacyjnym w 2002r. może otrzymać dofinansowanie do kosztu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2003r. obniżone o 20% kwoty pełnego dofinansowania.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi MOPS.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki PFRON.

Zgodnie z art. 35a cytowanej ustawy do zadań powiatu należy:

1)      zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, do których zalicza się:

a)      udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej,

b)      udzielanie dofinansowań do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych na kontynuowanie działalności gospodarczej,

c)      dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,

d)      dokonywanie zwrotu kosztów faktycznie poniesionych przez pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych,

e)      finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych;

2)      rehabilitacji społecznej, do której zalicza się:

a)      finansowanie w części lub w całości kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

b)      dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

c)      dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

d)      dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

e)      dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

 

Podział środków z PFRON zaproponowano w oparciu o złożone wnioski w br. na

turnusy rehabilitacyjne, wnioski osób indywidualnych na likwidację barier

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz współpracę

z pracodawcami zainteresowanymi przystosowaniem tworzonych lub istniejących

stanowisk pracy dla tych osób i Powiatowym Urzędem Pracy.

Dofinansowanie do kosztu turnusu rehabilitacyjnego wynosi:

-         dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej                                                      - 600,86 zł

-         dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności                      - 556,35 zł

-         dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności                                   - 511,84 zł

-         dla opiekuna osoby niepełnosprawnej                                                    - 400,57 zł

-         dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej   - 400,57 zł

 

 Pracodawca, który zatrudni przez okres co najmniej 36 m-cy osoby niepełnosprawne może otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów:

-         do wysokości dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy oraz rozpoznania przez służby medycyny pracy tych potrzeb.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-08-06 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-08-06 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:21
Ilość wyświetleń:2125
Gmina Miejska Żory
Al.Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij