Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 113/VIII/03 RADY MIASTA ŻORY Z dnia 26.06.2003 r. w sprawie: ustalenia zakresu merytorycznych uprawnień komisji stałych Rady Miasta

 

UCHWAŁA Nr 113/VIII/03

 RADY  MIASTA  ŻORY

Z dnia 26.06.2003 r.

 

 

w sprawie: ustalenia zakresu merytorycznych uprawnień komisji stałych

                 Rady Miasta
 

         

                  

Na podstawie: art. 18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm./, § 22 Statutu Gminy Miejskiej Żory oraz § 6 Regulaminu komisji stałych Rady Miasta Żory

 

RADA   MIASTA

            

u c h w a l a:

 

§ 1

 

Ustalić zakres merytorycznych uprawnień komisji stałych Rady Miasta Żory o treści określonej w załączniku nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Żory.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

Załącznik nr 1 do

Uchwały Rady Miasta Żory

Nr 113/VIII/03

z dnia 26.06.2003 r.

 

 

 

Zakres merytorycznych uprawnień komisji stałych Rady Miasta Żory obejmuje wskazane poniżej przedmioty działania:

 

  1. Przedmiot działania Komisji Rewizyjnej  określa statut Gminy Miejskiej Żory oraz dodatkowo obejmuję sprawę:

-          administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych,

 

  1. Przedmiot działania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu obejmuje sprawy:

-          budżetu gminy,

-          finansów publicznych,

-          działalności gospodarczej oraz współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego,

-          zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,

-          rozwoju regionalnego,

-          promocji miasta,

-          targowisk i hal targowych,

 

  1. Przedmiot działania Komisji Gospodarki Komunalnej, Ekologii i Rolnictwa obejmuje sprawy:

-          energetyki,

-          mieszkalnictwa,

-          ogródków działkowych,

-          gospodarki wodnej,

-          łączności,

-          rolnictwa,

-          rozwoju wsi,

-          transportu,

-          ochrony i kształtowania środowiska,

-          ochrony przyrody,

-          geologii,

-          leśnictwa,

-          łowiectwa,

-          miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

-          wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

-          lokalnego transportu zbiorowego,

-          zieleni gminnej i zadrzewień,

-          cmentarzy gminnych,

-          obrony narodowej,

-          ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,

-          obrony cywilnej,

-          ochrony przeciwpożarowej,

-          przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu.

 

  1. Przedmiot działania Komisji Gospodarowania Przestrzenią obejmuje sprawy:

-          zagospodarowania przestrzennego,

-          architektury,

-          budownictwa,

-          geodezji i kartografii,

-          gospodarki nieruchomościami,

-          ochrona dziedzictwa narodowego.

 

  1. Przedmiot działania Komisji Edukacji obejmuje sprawy:

-          oświaty i wychowania,

-          szkolnictwa wyższego,

-          nauki,

-          informatyzacji oraz edukacji informacyjnej.

 

  1. Przedmiot działania Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży obejmuje sprawy:

-          kultury,

-          ochrony dziedzictwa narodowego,

-          kultury fizycznej i sportu,

-          dzieci i młodzieży,

-          turystyki.

-          współpracy zagranicznej,

 

  1. Przedmiot działania Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny obejmuje sprawy:

-          ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej,

-          warunków sanitarnych i nadzoru sanitarnego,

-          pomocy społecznej i świadczeń na rzecz rodziny,

-          świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

-          kombatantów i osób represjonowanych,

-          polityki prorodzinnej.

-          ochrony praw konsumenta.

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-08-05 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-08-05 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:21
Ilość wyświetleń:2162
Gmina Miejska Żory
Al.Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij