Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 111/VIII/03 RADY MIASTA ŻORY Z dnia 26. 06.2003 r.

UCHWAŁA  NR 111/VIII/03

RADY MIASTA ŻORY

Z dnia 26. 06.2003 r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 507/XL/01 Rady Miasta Żory z dnia 28. 06. 2001 r.

                 w sprawie opłat za utrzymanie pionu żywieniowego oraz świadczenia

                 usług edukacyjno - wychowawczych w przedszkolach w Żorach

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329  z późn. zm.)

 

 

RADA  MIASTA

 

u c h w a l a :

 

§ 1

 

Dokonać zmiany uchwały Nr 507/XL/01 Rady Miasta Żory z dnia 28.06.2001 r. w sprawie opłat za utrzymanie pionu żywieniowego oraz świadczenia usług edukacyjno   - wychowawczych w przedszkolach w Żorach w ten sposób, że załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta oraz naczelnikowi Wydziału Edukacji  i Kultury.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory

Nr 111/VIII/03

z dnia 26. 06.2003 r.

 

 

 

Placówka

Wartość opłaty określającej koszty przygotowania posiłków (w zł)

I posiłek

II posiłki

III posiłki

Przedszkole Nr 4

54,00

72,00

90,00

Przedszkole Nr 5

52,00

67,00

82,00

Przedszkole Nr  6 (ZSP Nr 6)

70,00

85,00

____

Przedszkole Nr 7

(ZSP Nr 7)

bez wyżywienia

bez wyżywienia

bez wyżywienia

Przedszkole Nr 8

66,00

88,00

109,00

Przedszkole Nr 9

(ZSP Nr 9)

84,00

126,00

167,00

Przedszkole Nr 12

68,00

102,00

136,00

Przedszkole Nr 13

66,00

77,00

87,00

Przedszkole Nr 16

57,00

75,00

88,00

Przedszkole Nr 17

48,00

76,00

95,00

Przedszkole Nr 19

_____

76,00

82,00

Przedszkole Nr 22

_____

77,00

87,00

Przedszkole Nr 23

47,00

74,00

93,00

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory

Nr 111/VIII/03

z dnia 26. 06.2003 r.

 

 

 

Placówka

Wysokość dziennej stawki żywieniowej (w zł)

I posiłek

II posiłki

III posiłki

Przedszkole Nr 4

1,80

2,40

3,00

Przedszkole Nr 5

1,80

2,40

3,00

Przedszkole Nr 6

(ZSP Nr 6)

2,00

2,50

_____

Przedszkole Nr 7

(ZSP Nr 7)

bez wyżywienia

bez wyżywienia

bez wyżywienia

Przedszkole Nr 8

1,90

2,50

3,10

Przedszkole Nr 9

(ZSP Nr 9)

2,20

2,80

3,20

Przedszkole Nr 12

1,80

2,70

3,60

Przedszkole Nr 13

1,90

2,55

3,20

Przedszkole Nr 16

1,90

2,50

3,00

Przedszkole Nr 17

1,90

2,60

3,20

Przedszkole Nr 19

_____

2,60

3,20

Przedszkole Nr 22

_____

2,60

3,20

Przedszkole Nr 23

2,10

2,80

3,50

 

 


 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty gmina zobowiązana jest do zapewnienia bezpłatnego nauczania i wychowania dzieci w przedszkolach w zakresie podstawy programowej, która obejmuje 5 godzin zajęć. Za usługi edukacyjno – wychowawcze realizowane ponad  podstawę programową oraz koszty wyżywienia ustala się w każdym kolejnym roku szkolnym wielkość opłat, które uzależnione są od liczby dzieci, ilości przygotowywanych posiłków, wielkości inflacji, kosztów mediów, itp.

Na podstawie kalkulacji przygotowanych przez dyrektorów przedszkoli, uwzględniających ww. czynniki określono wielkość opłat, które zawarte są w załącznikach do projektu uchwały.

W przypadku ustalenia wysokości dziennej stawki żywieniowej zmiany dotyczą tylko Przedszkola Nr 17 (wzrost o 40-70 gr) oraz ustalenia wielkości opłaty, której nie było w Przedszkolu Nr 4 (1,80 zł). Znacznie większe zmiany, w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, dotyczą opłaty określającej koszty przygotowania posiłków. W przypadku 4 placówek (P6, P9, P 17 i P23) opłaty te nie uległy zmianie, 7 placówek (P 5, P 8, P 12, P 13, P 16, P 19 i P 22) wzrosły, a jednej (P4) zmalały. Największy wzrost opłaty występuje  w Przedszkolu Nr 12 (12-18 zł przy 3 posiłkach). W pozostałych placówkach wzrost jest rzędu kilku złotych (1-9 zł).

Należy zwrócić uwagę na to, że oprócz opłat  zmienianych corocznie, w żorskich przedszkolach obowiązuje stała opłata edukacyjna w wysokości 50 zł.

Średnia wartość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, ponad podstawę programową w roku szkolnym 2003/04, kształtować się będzie następująco:

            - przy I posiłku       – ok. 154 zł (wzrost o 5 zł)

            - przy II posiłkach  – ok. 190 zł (wzrost o 9 zł)

            - przy III posiłkach – ok. 222 zł (wzrost o 7 zł

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-08-05 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-08-05 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:22
Ilość wyświetleń:2995
Gmina Miejska Żory
Al.Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij