Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 100/VII/03 RADY MIASTA ŻORY Z dnia 29.05.2003 r. w sprawie : zmiany uchwały Rady Miasta Żory Nr 33/III/02 z dnia 19.12.2002 r. w sprawie budżetu miasta Żory na 2003 rok

UCHWAŁA Nr 100/VII/03

 RADY MIASTA ŻORY

Z dnia 29.05.2003 r.

 

 

w sprawie :  zmiany  uchwały  Rady Miasta  Żory  Nr  33/III/02  z  dnia  19.12.2002 r.

                    w  sprawie  budżetu  miasta  Żory na  2003  rok 

 

 

Na podstawie art.18  ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z  2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 109 , art. 124  ust.1

pkt  5 ustawy  z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 12003 r. Nr 15, poz. 148)

 

RADA   MIASTA

 

 u c h w a l a :

 

§ 1

 

W  uchwale  Nr  33/III/02  Rady Miasta Żory z dnia 19.12.2002 r.  w  sprawie budżetu miasta Żory na 2003 rok.

 

 

1.  § 7  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala  się przychody i wydatki zakładów budżetowych w następujących wysokościach :

 

-         przychody                                   23.643.869 zł

-         wydatki                                       23.186.464 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

 

2.  § 9  otrzymuje brzmienie:

Ustala  się  przychody i wydatki  środków specjalnych  w następujących wysokościach:

 

            -  przychody                                      1.107.350 zł

            -  wydatki                                          1.270.710 zł

zgodnie z  załącznikiem  Nr 2.

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E

 

Rada Miasta uchwałą Nr 33/III/02 z dnia 19.12.2002 r. w sprawie : budżetu miasta Żory na 2003 rok ustaliła:

- przychody i wydatki zakładów budżetowych   w następujących wysokościach:

       -  przychody                                 23.758.695 zł

       -  wydatki                                     23.545.605 zł

 

- przychody i wydatki środków specjalnych, w następujących wysokościach:

        -  przychody                                  1.110.600 zł

        -  wydatki                                      1.088.870 zł   

Według złożonych nowych planów finansowych  zakładów budżetowych i środków specjalnych, zmianie uległy globalne kwoty przychodów i wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Również środki obrotowe  po złożeniu rocznych  sprawozdań  za rok 2002 ułożyły się inaczej niż w uchwale budżetowej i weszły do planów finansowych jako stan środków obrotowych na początek roku 2003.

           

Nowe plany finansowe obejmują :

-  przychody i wydatki zakładów budżetowych w następujących wysokościach :

 

-         przychody                           23.643.869 zł

-         wydatki                               23.186.464 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

-  przychody i wydatki  środków specjalnych  w następujących wysokościach:

 

            -  przychody                               1.107.350 zł

            -  wydatki                                   1.270.710 zł

zgodnie z  załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.

Różnica planów finansowych zakładów budżetowych dotyczy  głównie:

-         zmniejszenia przychodów i wydatków ZTK  o kwotę 332.000 zł w związku  z uzyskaniem mniejszej  subwencji drogowej na realizację zadań dotyczących   dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych

-         zwiększenie przychodów i wydatków ZTK w związku z uzyskaniem ponadplanowych  przychodów  z realizacji dodatkowych zleceń  o kwotę 15.633 zł

-         zwiększenie dotacji  celowej  o kwotę  8.460 zł na finansowanie inwestycji pn:”Adaptacja  mieszkania w Przedszkolu Nr 22 na pomieszczenie dla potrzeb rewalidacji dzieci”

-         zwiększenie dotacji dla ZBM o kwotę  193.081 zł w związku z realizacją zadań ujętych w Uchwałach Rady Miasta Nr 48/IV/03 z 30.01.03 r. oraz Nr 61/V/03 z dnia 27.02.03 r.

-         korekta środków obrotowych na początek roku

 

Różnica planów finansowych środków specjalnych  dotyczy głównie:

 

-         korekty  środków obrotowych na początek roku 2003

-         uzyskania  mniejszych środków finansowych  od potencjalnych sponsorów na realizację zadań z rachunku  środka specjalnego  

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-08-04 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-08-04 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:24
Ilość wyświetleń:2204
Gmina Miejska Żory
Al.Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij