Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 93/VII/03 RADY MIASTA ŻORY Z dnia 29.05.2003 r. w sprawie: udzielenia bonifikaty Marii i Józefowi Świątek od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

UCHWAŁA NR 93/VII/03

 RADY  MIASTA  ŻORY

Z dnia 29.05.2003 r.

 

 

w sprawie: udzielenia bonifikaty Marii i Józefowi Świątek od opłaty

                 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo

                 własności

 

Na podstawie: art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm./ oraz art. 4a. ust.3 ustawy z 4 września 1997 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 120 poz. 1299 ze zmianami/

 

                                                                                                                          

RADA   MIASTA 

            

                                                    u c h w a l a:                                                      

 

§ 1

 

Udzielić Marii i Józefowi Świątek bonifikaty w wysokości 13% tj. w kwocie 335,92 zł. od opłaty wyliczonej w Decyzji Nr 10 Prezydenta Miasta Żory z 14 kwietnia 2003 roku z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 2357/2, położonej w Żorach przy ulicy Raciborskiego.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


U Z A S A D N I E N I E

 

Na wniosek Marii i Józefa Świątek, Prezydent Miasta Żory Decyzją Nr 10 z 14 kwietnia 2003 roku orzekł o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 2357/2 o powierzchni 0,0251 ha, położonej w Żorach przy ulicy Raciborskiego.

Wysokość jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności została wyliczona na kwotę 2.584,00 zł. Państwo Maria i Józef Świątek zwrócili się z prośbą o przyznanie im bonifikaty od ustalonej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zgodnie z art. 4a. ust.3 ustawy z 4 września 1997 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1299 ze zmianami/, cyt. „Jeżeli przedmiotem decyzji jest nieruchomość wykorzystywana lub przeznaczona na cele mieszkaniowe, organ właściwy do wydania decyzji może udzielić bonifikaty od opłaty, o której mowa w art. 4 w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność:

 

1/ Skarbu Państwa - za zgodą Wojewody

2/ jednostek samorządu terytorialnego - za zgodą właściwej Rady lub Sejmiku

 

Państwo Świątek są użytkownikami wieczystymi od 20.08.1990 roku tj. od 13 lat.

W związku z powyższym wnoszę o udzielenie 13% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, tj. 1% za każdy rok trwania prawa użytkowania wieczystego.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-08-01 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-08-01 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:25
Ilość wyświetleń:2339
Gmina Miejska Żory
Al.Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij