Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 91/VII/03 RADY MIASTA ŻORY Z dnia 29.05.2003 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. instytucji kultury oraz podziału ich wyniku finansowego netto.

UCHWAŁA NR 91/VII/03

RADY MIASTA ŻORY

Z dnia 29.05.2003 r.

 

 

w sprawie:  zatwierdzenia  rocznych  sprawozdań  finansowych  za okres od

                  1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia  2002 r. instytucji kultury  oraz 

                  podziału ich wyniku finansowego  netto

 

Działając na podstawie  art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2001r.  Nr 142 poz.1591 ),  art.9  ustawy  z  dnia  25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r Nr 13, poz. 123), art. 8  ust. 2  pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz.U. z 1997r, Nr 85, poz.  539 z późn. zm.), art.5 ust. 3 ustawy z dnia 21  listopada 1996r o  muzeach ( Dz.U.z 1997r, Nr 5, poz.  24 z  późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z  dnia 29  września 1994r  o rachunkowości (Dz.U. z 1994r, Nr 121, poz.591 z późn.zm.), po uzyskaniu pozytywnej  opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

 

 

RADA MIASTA

 

u c h w a l a :

 

§  1

 

Zatwierdzić roczne sprawozdania finansowe za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. składające się z :

 

bilansu, rachunku zysku i strat, informacji dodatkowej, następujących instytucji kultury:

 

  1. Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach - zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1a, 1b
  2. Muzeum Miejskiego w Żorach - zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a, 2b
  3. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach - zgodnie z załącznikiem Nr 3, 3a, 3b

§  2

 

Zysk wygospodarowany w roku budżetowym 2002   przez instytucje kultury :

 

      1.  Miejski  Ośrodek Kultury w Żorach  w   kwocie            27.702,89 zł

      2.  Muzeum Miejskie w Żorach              w   kwocie            10.437,09 zł

 

przenieść na fundusz instytucji kultury.

 

 

§  3

 

Stratę poniesioną w roku budżetowym 2002 przez instytucję kultury:

Miejską Bibliotekę Publiczną w Żorach  w kwocie                        825,14 zł

 

pokryć z funduszu instytucji kultury

 

§  4

 

Wykonanie § 2  i  § 3  powierza się  dyrektorom  wymienionych instytucji  kultury.

 

     

§  5     

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E

 

 

Zgodnie z art.52 ust.1 Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania   finansowego   nie   później  niż  w   ciągu 3   miesięcy  od   dnia   bilansowego i przedstawia je właściwemu organowi, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa.

 

Instytucje kultury działające na terenie Miasta Żory w miesiącu  marcu br  przesłały Prezydentowi  Miasta  sprawozdania finansowe, w celu  zatwierdzenia, składające się z:

 

-         bilansu

-         rachunku zysków i strat

-         informacji dodatkowej.

 

 

Zgodnie z  art.53   ust.1 ustawy  z  dnia  29  września  1994r.  o  rachunkowości /Dz.U. z 1994r, Nr 121, poz.591 z późn.zm./ roczne sprawozdania finansowe podlegają zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 m-cy od dnia bilansowego ( do końca czerwca br ).

 

Zgodnie z  zasadami  gospodarki  finansowej  instytucji  kultury  - zarówno  zysk  pozostający w dyspozycji instytucji  kultury jak i straty bilansowe  powiększają  lub pomniejszają fundusz instytucji  kultury . Zasady gospodarowania funduszem określają regulaminy poszczególnych instytucji.

 

Z  przedłożonych  bilansów  i  rachunków  strat  wynika,    zysk wygospodarowany  został przez:

- Miejski Ośrodek Kultury             w kwocie             27.702,89 

- Muzeum Miejskie                        w kwocie             10.437,09 

 

natomiast strata przez

- Miejską Bibliotekę Publiczną       w kwocie                  825,14 

 

Podział wyniku finansowego netto ( wykonanie §§ 2, 3 i 4 niniejszego projektu uchwały)  gminnych instytucji kultury może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-08-01 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-08-01 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:25
Ilość wyświetleń:2932
Gmina Miejska Żory
Al.Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij