Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 84/VI/03 RADY MIASTA ŻORY z dnia 10.04.2003 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 14 w Żorach.

UCHWAŁA Nr 84/VI/03

RADY MIASTA ŻORY

z dnia 10.04.2003 r.

 

 

w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 14 w Żorach.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.59 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IX/76/99 Rady Miejskiej w Żorach z dnia 25.03.1999 r. w sprawie likwidacji szkół podstawowych

 

 

RADA  MIASTA

 

u c h w a l a :

 

§ 1

 

Zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2003 r. Szkołę Podstawową Nr 4 i Szkołę Podstawową     Nr 14 w Żorach, zgodnie z aktami likwidacji stanowiącymi załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.   

 

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

 

 

            Zgodnie z uchwałą Nr IX/76/99 Rady Miejskiej w Żorach z dnia 25.03.99 r. w sprawie likwidacji szkół podstawowych w Żorach, rozpoczęto likwidację szkół, w tym SP-4 i SP-14. Decyzja ta podyktowana była koniecznością utworzenia gimnazjów. Przed podjęciem uchwały uzyskano pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty i zdecydowano, że likwidacja będzie następowała poprzez stopniowe wygaszanie tych szkół, tzn. poprzez nieprowadzenie naboru. Obwód SP-4 przejęty został przez SP-17, a obwód SP-14 przez SP-15. Struktura likwidowanych szkół obejmuje w bieżącym roku szkolnym jedynie:

-         3 oddziały klas szóstych w SP-4,

-         4 oddziały klas szóstych w SP-14.

Sprawy kadrowe SP-4 i SP-14 prowadzone były przez dyrektorów sukcesywnie, poprzez przenoszenie nauczycieli, którzy nie znajdowali zatrudnienia, do gimnazjów lub innych szkół. Zgodnie z projektami organizacji pracy szkoły, w roku szkolnym 2002/2003 zatrudnionych jest: w SP 4 - 4 nauczycieli pełnozatrudnionych (w tym dyrektor), a w SP 14 - 8 osób w pełnym wymiarze (w tym dyrektor, jedna osoba na urlopie wychowawczym i jedna osoba oddelegowana na rok do SP 16). Pozostali nauczyciele zatrudnieni są w niepełnym wymiarze na czas określony. W chwili obecnej czynione są starania znalezienia nowych miejsc pracy dla nauczycieli pełnozatrudnionych, jeżeli wyrażą zgodę na przeniesienie. W przeciwnym przypadku, nauczycielom tym będzie przysługiwała odprawa.

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosi: w SP 4 - 2 osoby - 1,5 etatu (sprzątaczki), w SP 14 - 7 osób - 6,5 etatu (referent, intendent, sprzątaczki, pracownicy kuchni, dozorca). Dwie osoby, z wyżej wymienionych, zatrudnione są na czas określony.W przypadku pozostałych pracowników czynione będą starania znalezienia zatrudnienia w innych placówkach.

Należy zwrócić uwagę na to, że gdyby zachodziła konieczność wypłacenia wszystkich odpraw, koszty tej operacji wynosiłyby ok. 82 000 zł.          

Mienie likwidowanych szkół było sukcesywnie przekazywane do usytuowanych w tych samych budynkach gimnazjów tj. G-3 i G-4. Pozostały majątek, który nie został przekazany gimnazjom zostanie zinwentaryzowany i przekazany nieodpłatnie innym placówkom (zgodnie z potrzebami).

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-30 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-30 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:26
Ilość wyświetleń:3512
Gmina Miejska Żory
Al.Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij