Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 78/VI/03 RADY MIASTA ŻORY z dnia 10.04.2003r.

UCHWAŁA Nr 78/VI/03

RADY MIASTA ŻORY

z dnia 10.04.2003r.

 

w sprawie: zwolnienia z podatku rolnego gruntów, z podatku leśnego lasów oraz z podatku od nieruchomości budynków zwanych „ Domami Działkowca”, będących w posiadaniu pracowniczych ogrodów działkowych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94 poz. 431 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z  2002r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.)

 

 

RADA MIASTA

u c h w a l a:

 

§ 1

 

Zwalnia się z podatku rolnego grunty, z podatku leśnego lasy oraz z podatku od nieruchomości budynki zwane „ Domami Działkowca” będące w posiadaniu pracowniczych ogrodów działkowych, z wyjątkiem  związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 dnia następnego  miesiąca.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, który  poda jej treść do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. 

 


 

UZASADNIENIE

 

Do końca 2002r. Polski Związek Działkowców z tytułu prowadzenia działalności statutowej, a jego członkowie z tytułu używania działki, zwolnieni byli od wszystkich podatków i opłat administracyjnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy budynki na działkach przekraczały normy powierzchni ustalone dla nich w statucie związku lub regulaminach ogrodów. Opodatkowane też były budynki lub ich części, zajęte na działalność gospodarczą. Zwolnienia zapisane były w art. 14 ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych. Nowelizacją z 30 października 2002r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zmodyfikowano je przez wpisanie zastrzeżenia, że PZD i jego członkowie są zwolnieni z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Rzecz w tym, że zwolnienie dotyczące działkowców znalazło się tylko w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych i to jedynie z gruntów. Prezesi poszczególnych Ogrodów złożyli deklaracje podatkowe na rok 2003 i wystąpili
z wnioskami o podjęcie przez Radę Miasta uchwały, zwalniającej z podatków. Jeśli chodzi o grunt, to zadeklarowano podatek od pow. 61,2 ha na kwotę 5.800,00 zł.

Co do „Domów Działkowca” to powierzchnia ich wynosi 916 m kw., a podatek ok. 5.300,00 złotych. Żaden z ogrodów nie zadeklarował powierzchni budynków, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatków może być podjęta, bowiem każda z ustaw podatkowych zawiera dyspozycje, w myśl których Rada Miasta może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ustawach. Przedkładam zatem projekt uchwały i proszę o jej podjęcie.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-29 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-29 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:27
Ilość wyświetleń:2172
Gmina Miejska Żory
Al.Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij